Keičiasi valstybės tarnautojų atrankos ir veiklos vertinimo tvarkos

Keičiasi valstybės tarnautojų atrankos ir veiklos vertinimo tvarkos

2024-01-03

Įgyvendinant nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Vyriausybė priėmė nutarimus dėl valstybės tarnautojų įdarbinimo ir veiklos vertinimo tvarkų.

Keičiasi valstybės tarnautojų atrankos tvarka. Įstaigų vadovų atrankas organizuojanti Viešojo valdymo agentūra prireikus į pagalbą galės pasitelkti atrankos agentūros paslaugas. Įtvirtinama naujovė nustatyti pirminį pretendentų į įstaigos vadovo pareigas vertinimą. Viešojo valdymo ar atrankos agentūra įvertins pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias ir vadovavimo kompetencijas ir 1-3 geriausius pretendentus siūlys į pareigas priimančiam asmeniui. Į pareigas priimantis asmuo į įstaigos vadovo pareigas skirs vieną iš pateiktų kandidatų.

Karjeros valstybės tarnautojų atranka bus iš dalies decentralizuota.  Konkursus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas įstaigos galės organizuoti tiek pačios įstaigos, tiek pasitelkti Viešojo valdymo agentūrą.

Priimtas nutarimas dėl valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos. Valstybės tarnautojų veiklos vertinimas už 2023 m. iš esmės bus atliekamas iki šiol galiojusia tvarka Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Atskirai reglamentuotas įstaigos vadovo veiklos vertinimas. Taip pat tikslinama vartojama terminologija (pvz., atsižvelgiant į įstatymo pakeitimus atnaujinami galimi tarnybinės veiklos vertinimai: viršijanti lūkesčius; atitinkanti lūkesčius; iš dalies atitinkanti lūkesčius; neatitinkanti lūkesčių).

Tobulinamas 360 laipsnių kompetencijų taikymo vertinimas, išplečiant jo taikymą ne tik įstaigų vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, turintiems pavaldžių asmenų. Nustatoma, kad įstaigos vadovo 360 laipsnių kompetencijų vertinimas būtų atliekamas du kartus per kadenciją, o valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų – kas dvejus metus.

Įtvirtinamos nuostatos, susijusios su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vertinimu, kurios nuo šiol atitiks valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą. Atsisakoma valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje, o kylančius ginčus nagrinės valstybės tarnautoją į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo.