Lietuva pateko tarp didžiausią pažangą pasiekusių valstybių teikiant oficialią paramą vystymuisi, rodo preliminarūs Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenys

Lietuva pateko tarp didžiausią pažangą pasiekusių valstybių teikiant oficialią paramą vystymuisi, rodo preliminarūs Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenys

2023 m. balandžio 12 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė preliminarius duomenis apie 2022 metais valstybių donorių suteiktą paramą besivystančioms šalims. Pirmą kartą Lietuvos duomenys skelbiami kaip pilnateisės EBPO Paramos vystymuisi komiteto (PVK), pagrindinio tarptautinio paramą teikiančių valstybių forumo, narės.

2022 metais Lietuvos oficiali parama vystymuisi (OPV) augo daugiau nei du kartus (121,6 proc.) ir sudarė 187,46 mln. eurų, arba 0,29 proc. BNP. Pagal OPV metinį prieaugį Lietuva yra ketvirta tarp PVK priklausančių Europos Sąjungos valstybių. Ženklų Lietuvos OPV augimą įtakojo humanitarinė ir finansinė parama Ukrainai (ketvirtadalis Lietuvos OPV skirta Ukrainai), taip pat išlaidos skirtos padėti Lietuvoje esantiems pabėgėliams, daugiausiai atvykusiems iš Ukrainos. Dvišalei paramai skirta 110,76 mln. eurų, o daugiašalei – 80,66 mln. eurų.

Teikdama paramą, Lietuva laikėsi papildomumo principo ir nesumažino savo teikiamos paramos kitoms šalims partnerėms, netgi priešingai, Lietuvos OPV augo ir neskaičiuojant papildomų skubių pagalbos Ukrainai ir karo pabėgėliams poreikių.  

Bendra EBPO PVK šalių narių suteiktos paramos apimtis 2022 m. siekė 204 mlrd. JAV dolerių. Lyginant su 2021 m., OPV realia verte padidėjo 13,6 proc., užfiksuotas vienas didžiausių prieaugių per visą OPV skaičiavimo istoriją. Šį augimą visų pirma lėmė stipriai išaugusios išlaidos pabėgėliams šalyse donorėse (29,3 mlrd. JAV dolerių, 14,4 proc. OPV) bei papildoma parama nuo Rusijos pradėto karo kenčiančiai Ukrainai (16,1 mlrd. JAV dolerių, 7,8 proc. OPV). Bendra šalių parama sudarė 0,36 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), t. y. šiek tiek daugiau nei 2021 m., kuomet siekė 0,33 proc.

Lietuva kasmet teikia statistinę suteiktos paramos ataskaitą EBPO PVK. Išsamius 2022 m. teiktos paramos duomenis EBPO paskelbs gruodžio mėnesį.

Detalesnę EBPO informaciją galima rasti: Official development assistance (ODA) – OECD