M. Navickienė: priverstinis Ukrainos vaikų perkėlimas į Rusiją ir Baltarusiją – vaiko teisių pažeidimas, turime ir toliau daryti spaudimą šalims agresorėms

M. Navickienė: priverstinis Ukrainos vaikų perkėlimas į Rusiją ir Baltarusiją – vaiko teisių pažeidimas, turime ir toliau daryti spaudimą šalims agresorėms

Ukrainos vaikai ES aukšto lygio konferencijoje vaikų apsaugos klausimais socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė dar kartą paragino šalis aktyviai bendradarbiauti apsaugant vaikus, kenčiančius nuo Rusijos karo Ukrainoje. Stokholme vykusioje konferencijoje ministrė M. Navickienė pabrėžė, kad priverstinis vaikų perkėlimas į Rusiją ir Baltarusiją pažeidžia jų teises grubiausiu būdu ir yra karo nusikaltimas. Reaguojant į šiuos neteisėtus veiksmus, būtina nepaliauti daryti spaudimą šalims agresorėms. Ministrė taip pat kalbėjo apie Lietuvos pagalbą Ukrainoje nukentėjusiems vaikams ir planus toliau teikti pagalbą Ukrainai vaiko teisių srityje. Susitikimo Stokholme metu ES šalių ministrai pasirašė deklaraciją dėl vaikų apsaugos Ukrainoje ir ES.

„Smerkiame priverstinį vaikų perkėlimą iš Ukrainos į Rusijos teritoriją ir Rusijos teisės aktų pakeitimus, kuriais siekiama paspartinti ir supaprastinti Ukrainos vaikų įvaikinimą. Yra naujų įrodymų, kad priverstinis Ukrainos vaikų perkėlimas vyksta ne tik į Rusiją, bet ir į Baltarusiją, bendradarbiaujant su A. Lukašenkos režimu“, – pabrėžė ministrė M. Navickienė.

Pasak ministrės M. Navickienės, visos šalys turi dirbti kartu, kad padėtų Ukrainos vaikams, kurie kenčia dėl Rusijos karo.

„Vaikai Ukrainoje šiuo metu patiria didžiules kančias ir traumas – yra žudomi, žalojami, atskiriami nuo savo šeimų. Šiandien turime padaryti daugiau, kad apsaugotume vaikus ir kitus pažeidžiamus žmones“, – pabrėžė ministrė M. Navickienė.

Ministrės teigimu, nuo pat karo pradžios Lietuva ypatingą dėmesį skyrė Ukrainos vaikams. Kas trečias Lietuvoje registruotas Ukrainos karo pabėgėlis yra vaikas. Per metus Ukrainos vaikus Lietuvoje pasiekė gausi pagalba – daugiau kaip 48 tūkst. prekių, reikmenų ir paslaugų.

„Norime užtikrinti, kad Ukrainos vaikai neatsiliktų nuo švietimo proceso, kuris yra labai svarbus jų ateičiai. Vaikams iš Ukrainos stengiamės sudaryti tokias pačias sąlygas dalyvauti ugdymo procese, kaip ir Lietuvos vaikams. Sudarėme sąlygas Ukrainos mokytojams dirbti Lietuvos mokyklose.“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Pasak ministrės M. Navickienės, Lietuva užtikrina, kad vaikams, atvykstantiems į Lietuvą iš Ukrainos be tėvų globos, nedelsiant būtų paskirtas asmuo, kuris jiems atstovautų ir rūpintųsi. Kartu užtikrinama, kad vaikai nebūtų atskirti nuo juos lydinčio asmens. Lietuvoje nėra jokių įvaikinimo procedūrų ar nuolatinės globos vaikams iš Ukrainos, o iškilę klausimai dėl Lietuvoje esančių vaikų nuolat derinami su Ukraina.

Ministrė pasidžiaugė, kad prie pagalbos teikimo Ukrainos vaikams aktyviai prisideda ir visuomeninės organizacijos bei Lietuvos žmonės. Šalies nevyriausybinės organizacijos suteikė emocinę ir psichosocialinę pagalbą beveik 18 tūkst. Ukrainos vaikų.

Ministrė M. Navickienė taip pat pabrėžė, kad turime ir toliau išlaikyti ES valstybių narių paramą ir dėmesį Ukrainai bei kalbėti apie ateitį ir reikiamas reformas, užtikrinant, jog vaikai grįš į saugią ir pritaikytą jų poreikiams aplinką, kai karas pasibaigs.

Ministrės M. Navickienės teigimu, Lietuva ir toliau padės Ukrainai dalindamasi savo patirtimi vaikų gerovės srityje. Tai apima vaiko teisių apsaugą, smurto prevenciją, institucinės sistemos pertvarką ir paslaugas vaikams bei šeimoms.