Nuo kitų metų pradžios – didesnės socialinės išmokos

Nuo kitų metų pradžios – didesnės socialinės išmokos

Nuo 2024 metų pradžios didės baziniai socialinių išmokų dydžiai, o kartu ir piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos pensijos, mokamos žmonėms su negalia, našlaičiams ar minimalaus socialinio draudimo stažo nesukaupusiems senjorams, tikslinės kompensacijos žmonėms su negalia su specialiaisiais poreikiais. Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktiems bazinių socialinių išmokų dydžiams ateinantiems metams.

„Ši Vyriausybė nuosekliai augina žmonių pajamas. Jos augs ir kitąmet, o didėjant baziniams socialinių išmokų dydžiams, tą pajus pažeidžiamiausia visuomenės dalis, o ir kiti išmokų gavėjai: didės vaiko pinigai, vienkartinės išmokos gimus vaikui, šalpos pensijos ir išmokos, parama mokiniams ir kitos išmokos, kurias gauna asmenys su negalia ar nepriteklių patiriantys. Padidėjusios išmokos, tikiu, bent iš dalies palengvins sunkiau besiverčiančių žmonių gyvenimą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja šie baziniai socialinių išmokų dydžiai:

BAZINĖS SOCIALINĖS IŠMOKOS DYDIS – 55 eurai (nuo 2023 m. pradžios – 49 eurai).

Padidinus bazinės socialinės išmokos dydį, padidės nuo jo priklausančių išmokų vaikams dydžiai: išmoka vaikui (vaiko pinigai), vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka.

Universali išmoka vaikui (vaiko pinigai) padidės iki 96,25 euro, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms mokama išmoka vaikui kartu su papildoma dalimi – iki 152,9 euro. Taip pat padidės socialinė parama mokiniams, vaiko išlaikymo išmoka, dalinė studentų su negalia išlaidų kompensacija ir kitos socialinės išmokos.

ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDIS – 197 eurų (nuo 2023 m. pradžios – 184 eurai)

Nuo kitų metų sausio šalpos pensijų bazė didės iki 197 eurų.

Padidinus šalpos pensijų bazės dydį, šalpos išmokos, priklausomai nuo jų rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 6,5 euro (šalpos našlaičių pensija) iki 29,25 euro (šalpos neįgalumo pensija asmenims, netekusiems 100 procentų darbingumo iki 24 metų). Šalpos senatvės pensija didės tiek pat, kiek šalpos pensijų bazė – 13 eurų.

Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims. 

Tai palies apie 62 tūkst. gaunančių šalpos pensijas: našlaičius, vaikus su negalia, nuo vaikystės neįgalius suaugusius asmenis, kitus žmones su negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti. 

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDIS – 165 eurai (nuo 2023 m. pradžios – 147 eurai).

Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, didės išmokos žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 95 tūkst. asmenų.

Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, pavyzdžiui, žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidės 46,8 euro, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis –– 34,2 euro. 

Tiems, kam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidės 19,8 euro, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 10,8 euro. 

Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 92 tūkst. asmenų. 

VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDIS – 176 eurai (2023 m. pradžios – 157 eurai).

Nuo kitų metų pradžios padidinus valstybės remiamų pajamų dydį 19 eurų, jis pasieks 176 eurus. Prognozuojama, kad vidutinis socialinės pašalpos dydis nuo kitų metų asmeniui per mėnesį padidės nuo 136 iki 152 eurų.  

Valstybės remiamų pajamų dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.