Telšių kunigų seminarija atsisako aukštojo mokslo studijų, toliau vykdys paruošiamuosius kursus kunigystei

Telšių kunigų seminarija atsisako aukštojo mokslo studijų, toliau vykdys paruošiamuosius kursus kunigystei

2024-01-24

Lietuvos vyskupų konferencijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos sprendimu seminarija nebevykdys aukštojo mokslo studijų. Įstaiga veiklos nenutraukia – joje ir toliau bus organizuojami pa­ruo­šia­mieji kursai būsimiems dvasininkams.

Šiandien Vyriausybė priėmė nutarimą, kurio reikia tokiam dvasininkų bendruomenės sprendimui įgyvendinti.

Telšių kunigų seminarija, apsisprendusi, kad toliau nebeketina vykdyti studijų, dėl leidimo jas nutraukti kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Kaip ministeriją informavo Lietuvos vyskupų konferencija, šiuo metu atnaujinama kunigų rengimo strategiją, kurioje numatyta dvasininkus ruošiančias studijas vykdyti Vilniuje ir Kaune.

Telšių kunigų seminarijoje lieka paruošiamasis vienerių metų kursas, jis skirtas iš anksto susipažinti su teologijos studijomis, suprasti kunigo misiją. Užbaigus paruošiamąjį kursą studijas bus galima toliau tęsti Vilniuje ir Kaune veikiančiose kunigų seminarijose.

Telšių kunigų seminarijoje aukštojo mokslo studijos nevykdomos jau kurį laiką – jų akreditavimo terminas baigėsi 2021 m. rugpjūtį.