Nemokamose vasaros stovyklose – ukrainiečių ir lietuvių vaikai

Nemokamose vasaros stovyklose – ukrainiečių ir lietuvių vaikai

Šią vasarą, kaip ir pernai, ukrainiečių ir lietuvių vaikai galės nemokamai atostogauti bendrose vasaros stovyklose. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtame konkurse buvo atrinkti 11 švietimo paslaugų teikėjų, kurie organizuos vasaros stovyklas. 

Kaip ir pernai, šią vasarą vaikams bus organizuojamos dieninės stovyklos ar stovyklos su nakvyne. Siekiama, kad į jas būtų priimama po lygiai iš Ukrainos atvykusių ir Lietuvos vaikų.

Vienos stovyklos pamainos trukmė – ne trumpiau kaip 7 dienos. Vaikai stovyklose susipažins su Lietuvos ir Ukrainos šalimis, per įvairias neformaliojo švietimo veiklas ugdysis socialines emocines, pilietiškumo, kūrybiškumo kompetencijas. Pavyzdžiui, jūrų skautijos „Divytis“ organizuojamoje stovykloje vaikai ilsėsis Gražutės regioniniame parke, senose sėlių žemėse ir susipažins su regiono istorija, papročiais, eis į žygius, stovyklaudami palapinėse mokysis elgtis atsakingai gamtoje. Stovyklos „Draugystės tiltai“ rengėjai daug dėmesio žada skirti ne tik vaikų savęs pažinimo mokymuisi per menų terapijas, bet ir STEAM veikloms – jas ves Alytaus kolegijos dėstytojai savanoriai. Šiaulių menų mokyklos stovyklos „Mus vienija pilys“ veiklos bus skirtos pažinti Lietuvos ir Ukrainos tradicijas nuo kulinarijos iki šokių. 

Stovykloms finansuoti šiemet skirta beveik 300 tūkst. eurų. Maksimali valstybės lėšų suma vienam stovyklos rengėjui – 50 tūkst. eurų.

Atrenkant stovyklų organizatorių paraiškas, prioritetai teikti stovykloms, kurių programos trukmė vienam mokiniui ilgesnė nei 7 kalendorinės dienos, kurių visos ugdomosios veiklos vyks už bendrojo ugdymo mokyklos teritorijos ribų, taip pat toms, į kurių programas įsitrauks žmonės, mokantys ukrainiečių kalbą ar nuo karo į Lietuvą pasitraukę ukrainiečių mokytojai, turintys darbo stovyklose patirties. Atrenkant finansuotinus projektus, taip pat atsižvelgta į tai, ar pasitelkiami savanoriai, ar programoje dalyvauja mokiniai iš skirtingų savivaldybių, ar yra mokinių iš kaimo mokyklų, ar dalyvauja specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir kt.

Finansavimą laimėjusių vasaros stovyklų sąrašas skelbiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklalapiuose.