Fukujamos mieste Japonijoje atidaryta nuolatinė „Lietuvos namų“ ekspozicija ir paminėta tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Fukujamos mieste Japonijoje atidaryta nuolatinė „Lietuvos namų“ ekspozicija ir paminėta tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Sausio 26 dieną Lietuvos garbės konsulate Fukujamoje, Japonijoje, ambasadorius Aurelijus Zykas ir generalinis garbės konsulas Shigehiro Komaru atidarė pirmąją Japonijoje nuolatinę Lietuvos ekspoziciją.

Ekspozicijoje tekstais, fotografijomis ir artefaktais koncentruotai pristatoma Lietuvos istorija, kraštovaizdis, kultūros paveldas ir tradicijos, šiuolaikinės visuomenės, verslo, mokslo ir IT pasiekimai, ryšiai su Japonija. Ekspoziciją sukūrė architektas Atsushi Tamai, atstovaujantis Muu Kensetsu Kobo, ir Hoda Design kūrybos agentūrą, bendradarbiaudami su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, UAB „Unseen Pictures“, Vilniaus universitetu, „Mados infekcija“ ir Lietuvos fotografais. 

Atidaryme dalyvavo Lenkijos ir Vokietijos ambasadoriai, Nyderlandų ambasados įgaliotasis ministras, Fukujamos miesto meras. Sveikinimus atsiuntė Japonijos premjeras Fumio Kishida ir užsienio reikalų ministrė Yoko Kamikawa. Ekspozicija bus atvira miesto gyventojams ir svečiams. 

Sausio 27 dieną Lietuvos ambasados Japonijoje ir generalinio garbės konsulo Sh. Komaru iniciatyva, Holokausto švietimo centre Fukujamos mieste jau antrus metus iš eilės surengta Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimo ceremonija, dalyvaujant Hirošimos prefektūros vicegubernatorei Yuko Tamai, Lenkijos, Vokietijos ir ES ambasadoriams, Nyderlandų įgaliotajam ministrui, JAV generaliniam konsului Osakoje bei Izraelio ambasados atstovei. Žmogaus teisių klubo moksleiviai pristatė skirtingas muziejaus erdves bei pasakojo Holokausto istoriją pirmiausia per vaikų patirtis, uždegtos atminimo žvakutės ir atidengta lentelė. Minėjime gausiai dalyvavo žiniasklaidos atstovai, surengta spaudos konferencija.