Ministrė M. Navickienė: turime bendromis jėgomis padėti seksualinio smurto aukoms karinio konflikto teritorijose

Ministrė M. Navickienė: turime bendromis jėgomis padėti seksualinio smurto aukoms karinio konflikto teritorijose

Ministrė M. Navickienė: turime bendromis jėgomis padėti seksualinio smurto aukoms karinio konflikto teritorijose Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė dalyvavo Niujorke vykusiame Jungtinių Tautų renginyje, kuriame kartu su JT valstybių, nevyriausybinių institucijų bei Ukrainos valdžios institucijų atstovais aptarė Ukrainos atsaką į seksualinio smurto karo metu atvejus bei pagalbą smurto aukoms. Ukraina reaguoja į šiuos iššūkius, plečia Pagalbos nukentėjusiems asmenims centrų tinklą. 

„Prevencija ir apsauga nuo seksualinio smurto yra labai svarbūs bet kokio konflikto, o ypač karinio, kontekste. Tai ypač aktualu šiuo metu, kai Ukrainoje jau ilgiau nei metus vyksta karas. Privalome kalbėti, netylėti – visuomenė turi žinoti, kas vyksta Ukrainoje. Kalbame žaginimą, seksualinę vergiją, priverstinę prostituciją, priverstinį nėštumą, priverstinį abortą ir kitas seksualinio smurto formas, tame tarpe – ir prekybą žmonėmis“, – savo baigiamojoje kalboje pabrėžė ministrė M. Navickienė.  

Pasak ministrės, Rusija naudoja seksualinį smurtą kaip „karo ginklą“, kad palaužtų Ukrainos gyventojų dvasią. Apie daugumą seksualinio smurto atvejų vis dar nepranešama, jų neįmanoma įrodyti. 

Ministrė informavo, kad Lietuva neseniai pradėjo tarptautinę pagalbos kampaniją „Prievartavimas – karo nusikaltimas“, kurios tikslas – informuoti apie seksualinius nusikaltimus, prievartą karo zonose ir suteikti pagalbos mechanizmą seksualinės prievartos aukoms. Šios kampanijos partneriais tapo politikai, teisininkai, ekspertai, plečiantys informacijos prieinamumą, taip pat teisinę, medicininę ir psichologinę pagalbą aukoms. 

„Turime tris stiprius partnerius – Lietuvos kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrą, Ukrainos moterų teisininkų asociaciją „JurFem“ ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kurie siekia padrąsinti moteris ir vyrus, per karą Ukrainoje išgyvenusius seksualinį smurtą arba asmenis, žinančius apie šiuos atvejus, anonimiškai pranešti apie tokius karo nusikaltimus ir gauti  reikalingą profesionalią nemokamą ir konfidencialią pagalbą“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Specialius mokymus trimis kalbomis organizavo tarptautiniai profesionalai, siekdami suteikti reikiamų žinių, priemonių ir įgūdžių žmogaus teisių gynėjams, teisininkams, teisėjams ir kitiems teisėsaugos pareigūnams, kad jie galėtų  efektyviau ir veiksmingiau tirti smurto kariniuose konfliktuose atvejus. 

Kaip vieną esminių problemų ministrė M. Navickienė išskyrė tai, kad tarptautinių teisės normų trūkumai lemia, jog seksualinis smurtas nepripažįstamas nusikaltimu, o jo daroma fizinė ir psichologinė žala – ignoruojama ar nepastebima.

Lietuva palaiko iniciatyvą dėl specialaus tribunolo, kuris tirtų Rusijos ir Baltarusijos agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą, įsteigimo. Ministrė paragino JT valstybes ir tarptautinę bendruomenę dėti pastangas užtikrinti visišką atsakomybę už karo nusikaltimus ir kitus sunkiausius nusikaltimus, susijusius su Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą.