Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje aptarta Ukrainos atstatymo projektų ir paramos vystymuisi pažanga

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje aptarta Ukrainos atstatymo projektų ir paramos vystymuisi pažanga

Birželio 16 dieną vyko Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis, kuriame aptartas Lietuvos įsitraukimas į Ukrainos atstatymą, dalyvavimas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Paramos vystymuisi komiteto veikloje, 2022 metais suteiktos oficialios paramos vystymuisi (OPV) rezultatai.

Posėdžiui vadovavęs viceministras Mantas Adomėnas įvertino pasiektą pažangą, pabrėžė Lietuvos paramos svarbą Ukrainos atstatymui ir Rytų Partnerystės šalių eurointegracijai.

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento direktorė Rasa Kairienė pasidžiaugė, jog preliminariais duomenimis Lietuva sėkmingai įgyvendino tarptautinį įsipareigojimą dėl oficialios paramos vystymuisi (OPV) lygio – 2022 m. Lietuvos OPV sudarė 0,36 % nuo bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir dar kartą įtvirtino Lietuvos kaip patikimos šalies partnerės statusą.

„Dėmesys vystomojo bendradarbiavimo politikai ypač sustiprėjo Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Telkdami paramą Ukrainai, vieni iš pirmųjų įsitraukdami į atstatymo projektus, pademonstravome vienybę, gebėjimą efektyviai ir greitai reaguoti į kylančius iššūkius, spręsti sudėtingas problemas. Vertinant preliminarius EBPO duomenis, 2022 metais buvome tarp valstybių, kurios sparčiausiai didino oficialią paramą vystymui“, – pažymėjo Rasa Kairienė.

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdžio metu išsamiai aptartas Lietuvos įsitraukimas į Ukrainos atsigavimą ir atstatymą, perspektyvos ateičiai. Lietuva Ukrainos Borodyankos miestelyje pastatė mobilią gyvenvietę nuo karo nukentėjusioms 36 šeimoms, renovuoja mokyklą ir darželį, rengia Mykolaivoblenergo elektros skirstomojo tinklo modernizavimo projektą, proaktyviai bendradarbiauja su Ukrainos ir kitų šalių, tarptautinių organizacijų institucijomis, vystant Ukrainos atstatymo partnerystes.

Posėdžio metu taip pat pristatyta Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo veiklos ataskaita, aptartas Lietuvos dalyvavimas EBPO Paramos vystymuisi komiteto veikloje ir artimiausiu metu prasidėsiantis Europos Komisijos Techninės paramos priemonės lėšomis finansuojamas DG Reform, skirtas Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos stiprinimui. Projekto metu EBPO ir Lietuvos institucijų ekspertai parengs Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos diagnostinę ataskaitą, veiksmų planą ir priemones, skirtas privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimui į vystomojo bendradarbiavimo veiklas, taip pat paruoš šių veiklų efektyvumo vertinimo sistemą.

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija, kurioje dalyvauja valstybės institucijos, savivaldybių asociacija, nevyriausybinės organizacijos ir verslą vienijančios struktūros, yra pagrindinė viešųjų konsultacijų platforma, kurioje svarstomi svarbiausi vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimai.

Remiantis tarptautiniais įsipareigojimais, įtvirtintais 2015 metais Europos Vadovų Tarybos išvadose, Lietuvos, kaip ir kitų 2004 metais į ES įstojusių valstybių, oficiali parama vystymuisi per metus turi sudaryti ne mažiau kaip 0,33 proc. BNP. Ši rodiklį valstybės narės įsipareigojo pasiekti iki 2030 metų.