Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti galės kreiptis ir gamintojai

Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti galės kreiptis ir gamintojai

Gauti paramą prekiniam kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų paruošimui bei sertifikavimo ir kontrolės išlaidoms galės ir pirminių produktų gamintojai. Nuo gegužės  23 d. iki birželio 16 d. jie kartu su kitais kviečiami teikti paraiškas pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles.

Priemonei finansuoti skirta  150 tūkst. eurų. Pagalbos dydis gali siekti iki 100 proc. projekto išlaidų, priklausomai nuo kompensuojamų išlaidų rūšies.

Ši valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, pirminei gamybai, perdirbimui ir prekiniam paruošimui. Pagalba gali būti skiriama tik žmonėms vartoti skirtiems žemės ūkio ir maisto produktams.

Kokios išlaidos gali būti remiamos?

Pagalba teikiama saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų, garantuoto tradicinio gaminio (saugomos nuorodos), registravimo paraiškų parengimo išlaidoms atlyginti bei pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą (NKP) gaminamų žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijoms parengti.

Taip pat atlyginamos kokybiško produkto etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, prekinės pakuotės gamybos bei etiketės spausdinimo išlaidos.

Kas gali gauti paramą?

Pagalbą gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie vykdo kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirminę gamybą ar kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimą, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, bei asociacijos ar pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai gamina ekologiškus, saugomų nuorodų ar NKP produktus.

Kaip teikti paraiškas?

Paramos paraiška (taisyklių 1 priedas) ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus.

Paramos paraiškos, mokėjimo prašymai, kiti dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną.

Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens.

Kitais būdais pateikta paraiška nevertinama.

Papildomą informaciją teikia Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos departamento Nacionalinės paramos skyrius tel. + 370 5 252 6815 ir Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir kooperacijos skyrius tel. + 370 5 239 1282.

Daugiau informacijos apie paramą (ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra (nma.lt).

Taisyklės ir paraiškos forma yra čia.