Namų ūkių portretai: kaip auga gyventojų pajamos 2024 m.?

Namų ūkių portretai: kaip auga gyventojų pajamos 2024 m.?

Namų ūkių portretai Nuo 2024 m. pradžios didėja minimali mėnesinė alga (MMA), neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), pensijos, vienišo asmens išmoka, tikslinės kompensacijos žmonėms, turintiems negalią bei kitos socialinės išmokos. Namų ūkių pajamos dėl suplanuotų priemonių –  MMA, NPD ir socialinių išmokų didinimo – vidutiniškai didės 62 eurais. Didžiausią teigiamą poveikį pajus tie žmonės, kurių skurdo rizikos lygis šiuo metu yra didžiausias – senjorai, vieniši asmenys, vieniši tėvai, žmonės su negalia.

„Nuosekliai didiname gyventojų pajamas: didėja neapmokestinamasis pajamų dydis, padidėjusi minimali mėnesio alga – didžiausia tarp Baltijos šalių, kartu didėja ir pažeidžiamų visuomenės narių pajamos. Pavyzdžiui, vienišo pensinio amžiaus asmens, turinčio būtinąjį stažą ir gaunančio vidutinę senatvės pensiją, pajamos per trejus metus, jeigu lyginame nuo 2021 m., didėja apie 55 proc., pensinio amžiaus asmenų porai – apie 47 proc. Šeimos, auginančios tris vaikus, kai abu suaugę dirba už minimalų mėnesinį atlyginimą, pajamos per trejus metus didėja 43 proc.“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Per trejus metus daugiau kaip 280 eurų didėja MMA – iki 924 eurų.

Per pastaruosius trejus metus vidutinė senatvės pensija didėja nuo 413 iki 605 eurų.  Vidutinė senatvės pensija šiemet didės nuo  542 eurų iki  605 eurų. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu 2024 m. didės nuo 575 iki 644 eurų.  Visi Lietuvoje gyvenantys vieniši žmonės su negalia ir vieniši žmonės, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, gali gauti vienišo asmens išmoką. Kitąmet ši išmoka sieks 38 eurus.

Socialinės išmokos, kurios itin svarbios sunkiau besiverčiantiems mūsų šalies gyventojams, palyginti su 2021 m., 2024 m. pradžioje padidės 38 proc.

Šiemet bazinė socialinė išmoka siekia 55 eurus, šalpos pensijų bazė – 197 eurus, tikslinių kompensacijų bazė – 165 eurus, valstybės remiamų pajamų dydis siekia 176 eurus.

Skaičiuojama, jog namų ūkių pajamos dėl suplanuotų priemonių (MMA, NPD, pensijų ir socialinių išmokų) šiemet vidutiniškai didėja 62 eurais (lyginant 2023 sausio mėn. ir 2024 sausio mėn. priemones).

Kelių namų ūkių pajamų didėjimo pavyzdžiai:

Vienišas pensinio amžiaus asmuo, turintis būtinąjį stažą ir gaunantis vidutinę senatvės pensiją. Jo namų ūkio pajamos per mėnesį šiemet sieks 682 eurų, didės 11,9 proc. Iš viso tokio asmens pajamos per trejus metus nuo 2021 m. didėja 55 proc. Asmuo taip pat turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Gyvendamas ne didesniame nei 50 kv. metrų būste, už šildymą jis mokėtų ne daugiau kaip 11,6 euro.

Pensinio amžiaus asmenų pora, abu asmenys turi būtinąjį stažą ir gauna vidutinę senatvės pensiją.  Tokio namų ūkio pajamos 2024 m. per mėnesį sieks 1288 eurų, atitinkamai jos didės 12 proc., o iš viso per trejus metus nuo 2021 m. tokios poros pajamos didėja 47 proc. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Gyvendami ne didesniame nei 50 kv. metrų būste, už šildymą mokėtų ne daugiau kaip  58,4 euro.

Šeima, auginanti tris vaikus, kai abu suaugę gauna MMA. 2024 m. tokia šeima gaus 12 proc. didesnes pajamas, kurios sieks apie 1876 eurus ir tai yra 200 eurų daugiau. Pajamos didėja dėl augančio darbo užmokesčio į rankas ir dėl didėjančių vaiko pinigų. Iš viso tokios šeimos pajamos per trejus metus nuo 2021 m. didėja 43 proc. Be to, namų ūkis turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nemokamą mokinių maitinimą, piniginę paramą mokinio reikmenims, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, paramą produktais ir prekėmis, atsiskaitant su socialine kortele iš Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšų. Gyvendama 70 kv. m. būste, tokia šeima gautų 100 proc. būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Vieniša mama ar tėtis, auginantis 2 vaikus ir uždirbantis MMA. Tokios šeimos pajamos 2024 m. sieks beveik 1119 eurų ir bus 12 proc. didesnės, nei pernai sausį, kai jos buvo 998 eurai. Šeimos pajamas didins padidėjęs darbo užmokestis į rankas, vaiko pinigai, socialinė pašalpa – iš viso šeima gaus 121 euru daugiau. Per trejus metus nuo 2021 m. tokios šeimos pajamų didėjimas sieks 41 proc. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nemokamą mokinių maitinimą, piniginę paramą mokinio reikmenims, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, paramą produktais ir prekėmis, atsiskaitant su socialine kortele iš Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšų. Gyvendama 60 kv. m. būste, tokia šeima gautų 100 proc. būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Vieniša mama ar tėtis, auginantis 2 vaikus ir uždirbantis VDU. Tokios šeimos pajamos 2024 m. sieks 1642 eurus ir bus 11,6 proc. didesnės, nei pernai sausį, kai jos buvo 1471 euras. Šeimos pajamos padidės dėl padidėjusio darbo užmokesčio į rankas ir vaiko pinigų – iš viso šeima gaus 171 euru daugiau. Per trejus metus nuo 2021 m. tokios šeimos pajamų didėjimas sieks 38 proc. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nemokamą mokinių maitinimą, piniginę paramą mokinio reikmenims, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Gyvendama 60 kv. m. būste, tokia šeima gautų 100 proc. būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Vienišas žmogus su negalia, dirbantis už MMA (turintis socialinio draudimo stažą netekto darbingumo pensijai). Jo pajamos 2024 m. siekia  1265 – 1595 eurus. Palyginti, praėjusiais metais pajamos buvo 1152 – 1446 eurai. Be minimalaus darbo užmokesčio, jis turi teisę į vienišo asmens išmoką, netekto darbingumo pensiją (nuo 2024 m. – socialinio draudimo negalios pensija). Jeigu žmogui Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (Agentūra) (iki 2023 m. gruodžio 31 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) yra nustačiusi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikį (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialiuosius poreikius), jis turi teisę į tikslinę kompensaciją. Jei asmeniui Agentūra nustatė specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacijos poreikį, šios kompensacijos dydis 2024 m. siekia iki 3520 eurų. Jei Agentūra nustatė specialiųjų lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį, šios kompensacijos dydis siekia iki 7040 eurų.

2024 m. lengvojo automobilio įsigijimo tikslinė kompensacija mokama kartą per 6 metus, automobilio techninio pritaikymo – taip pat kartą per 6 metus.                

Toks namų ūkis turi teisę ir į būsto šildymo išlaidų kompensaciją – gyvendamas ne didesniame nei 50 kv. m. būste, už šildymą mokėtų ne daugiau kaip 45,09 euro.

Šeima, auginanti vieną vaiką su sunkia negalia, kai vienas iš tėvų nedirba, o kitas gauna MMA. Tokios šeimos pajamos 2024 m. siekia 1354 – 1684 eurus. Palyginti, pernai sausį buvo 1226 – 1520 eurų. Be MMA šeima gaus 394 eurų dydžio šalpos negalios pensiją. Jei vaikui nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. specialusis poreikis) – pajamas atitinkamai padidins tikslinė kompensacija, kurios dydis – nuo 99 iki 429 eurų. Pajamas taip pat didins vaiko pinigai –  apie 153 eurus.

Jei asmeniui nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacijos poreikis, šios kompensacijos dydis  2024 m. siekia iki 3520 eurų. Jei nustatytas specialiųjų lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, šios kompensacijos dydis 2024 m. siekia iki 7040 eurų.

Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nemokamą mokinių maitinimą, piniginę paramą mokinio reikmenims, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Šeima, gyvendama ne didesniame nei 60 kv. m. būste, už būsto šildymą mokėti neturėtų, jiems būtų kompensuojama 100 proc.

Pateikiant pavyzdžius, buvo daroma prielaida, kad asmuo, namų ūkis neturi vertinamo turto. Vertinant teisę į socialinio būsto nuomą arba į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, laikomasi prielaidos, kad asmuo, namų ūkis gyvena Vilniaus mieste arba Vilniaus rajone.