Pakeistas KPP paraiškų 2023 m. priėmimo grafikas

Pakeistas KPP paraiškų 2023 m. priėmimo grafikas

Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštis.

2023 m. bus priimamos ir naujos paraiškos pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Dirvožemio apsauga“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“.

Paraiškos bus priimamos nuo balandžio 17 d. – žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpiu.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3d-690 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo yra čia.