Pakeisti paraiškų priėmimo tvarkaraščiai

Pakeisti paraiškų priėmimo tvarkaraščiai

2024-04-22

Žemės ūkio ministro įsakymais pakeisti paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones bei pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) priemones priėmimo 2024 m. tvarkaraščiai.

Paraiškos pagal KPP priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus priimamos dviem savaitėmis ilgiau – iki gegužės 15 d. (buvo numatyta – iki balandžio 30 d.). 

Numatytas papildomas paraiškų priėmimas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Paraiškų bus laukiama nuo 2024 m. liepos 1d. iki rugpjūčio 30 d.

Paraiškų priėmimas pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“  vyks nuo birželio 3 d. iki liepos 3 d.

SP paraiškų priėmimo 2024 metais tvarkaraštyje numatyta atšaukti paraiškų priėmimą pagal priemonę „Jaunuolynų ugdymas“. Taip pat numatyta nukelti paraiškų priėmimą pagal priemonę „Negamybinės investicijos, susijusios su biologinės įvairovės, buveinių, kraštovaizdžių atkūrimu ir išsaugojimu“ ir organizuoti jį nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. (buvo nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki birželio 28 d.).