Lietuvos nuolatinis atstovas išrinktas vadovauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos nusiginklavimo ir tarptautinio saugumo komitetui

Lietuvos nuolatinis atstovas išrinktas vadovauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos nusiginklavimo ir tarptautinio saugumo komitetui

Birželio 1 dieną Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ambasadorius Rytis Paulauskas išrinktas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 78-ios sesijos Pirmojo komiteto pirmininku. JT Generalinės Asamblėjos Pirmasis komitetas svarsto ir priima sprendimus nusiginklavimo ir tarptautinio saugumo klausimais, į jo kompetencijos sritį patenka branduolinių ginklų neplatinimo, kitų masinio naikinimo ginklų uždraudimo, įprastinės ginkluotės ir kibernetinio saugumo klausimų įvairūs aspektai.

„Pirmininkaudama Jungtinių Tautų Pirmajam komitetui, Lietuva sieks efektyviai prisidėti prie globalios saugumo darbotvarkės formavimo, įskaitant tokių klausimų kaip branduolinio ginklo neplatinimo, bei kitų svarbių tarptautinio saugumo iššūkių sprendimo. Dabartinė geopolitinė situacija, didžiulė įtampa tarptautiniuose santykiuose kels daug iššūkių pirmininkaujant šiai svarbiai JT institucijai,“ – teigė ambasadorius Rytis Paulauskas.

Į Jungtinių Tautų Pirmojo komiteto biurą taip pat išrinkti Urugvajus, Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika ir Iranas. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 78-oji sesija prasidės 2023 m. rugsėjį, Pirmojo komiteto darbinė sesija, kuriai pirmininkaus Lietuvos atstovas, vyks šių metų spalio ir lapkričio mėnesiais. Sesijos metu šiame komitete priimama virš 70 sprendimų dėl branduolinių ginklų, įprastinės ginkluotės ir amunicijos bei kibernetinio saugumo.