Pakeitimai paramos paraiškų priėmimo tvarkaraščiuose

Pakeitimai paramos paraiškų priėmimo tvarkaraščiuose

2024-07-02

Pakeisti paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones priėmimo 2024 m. tvarkaraščiai.

KPP priemonių priėmimo tvarkaraštyje skelbiamas papildomas kvietimas paramai pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Paraiškas bus galima teikti nuo spalio 1 d. iki lapkričio 8 d.

SP priemonių tvarkaraštyje numatytas papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal intervencinę priemonę „Sumanieji kaimai“. Paraiškos bus priimamos rugsėjo 2–30 d.

Su žemės ūkio ministro įsakymais galite susipažinti čia (KPP) ir čia (SP).