Patvirtintas projektų įgyvendinimo planų ir prašymų skirti kompensacijas 2024 m. kvietimų planas

Patvirtintas projektų įgyvendinimo planų ir prašymų skirti kompensacijas 2024 m. kvietimų planas

2023-12-22

Patvirtintas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos kvietimų 2024 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją planas.

Daugiausia lėšų – 8,5 mln. eurų – skirta kvietimui teikti projektų įgyvendinimo planus pagal priemonę „Gamybinės investicijos į tvarią akvakultūros gamybą ir susijusias pridėtinę vertę kuriančias veiklas“. Projektų įgyvendinimo planai pagal šią priemonę bus renkami nuo gegužės 6 d. iki liepos 8 d.

3 mln. eurų skirti investicijoms į tvarų žvejybos verslą. Projektų įgyvendinimo planus bus kviečiama teikti nuo birželio 17 d. iki rugpjūčio 19 d.

Tiek pat bus skirta ir norintiems visam laikui nutraukti žvejybos veiklą. Prašymus skirti kompensacijas bus galima teikti nuo spalio 28 d. iki gruodžio 19 d.

2,340 mln. bus skirta kvietimui teikti projektų įgyvendinimo planus pagal priemonę „Išsaugojimo priemonių, skirtų ilgalaikiam išteklių atkūrimui, įgyvendinimas“. Projektų įgyvendinimo planus  suplanuota rinkti rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais.

Detalų 2024-ųjų metų kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planų ir prašymų skirti kompensacijas  planą galite rasti čia.