K. Navickas: modernus ūkininkavimas ir dėmesys galvijų gerovei užtikrina sėkmę

K. Navickas: modernus ūkininkavimas ir dėmesys galvijų gerovei užtikrina sėkmę

Prienų rajone, Pajiesio kaime esantis Krūvelių ūkis ne veltui vadinamas ateities pieno ūkiu: čia karves melžia, joms pašarus ruošia ir skirsto bei mėšlą tvarko robotai. Ūkyje apsilankęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pamatė, kaip darniai šeimos tradicijos žengia koja kojon su naujausiais mokslo pasiekimais ir žiniomis.

„Džiugu susipažinti su tokia aktyvia, naujovėmis besidominčia ūkininkų šeima, savo pavyzdžiu įrodančia, kad investicijos į technologijas ir žinios ne tik palengvina ūkio darbus, bet ir padidina ūkio našumą“, – sako žemės ūkio ministras K. Navickas.

Ministras su ūkininkais aptarė kasdienėje veikloje kylančius iššūkius, diskutavo apie tai, su kokiais sunkumais susiduria ūkininkai, siekdami ūkio plėtros.

Prieš 30 metų atgautoje tėvų žemėje Krūvelių šeima puoselėja gyvulininkystės ūkį. Močiutės Saulenos darbus parėmė jos anūkas Martynas – diplomuotas architektas, savo dabartį ir ateitį susiejęs su žemės ūkiu. Martynas nuo mažens augo matydamas, kaip ūkyje darbuojasi seneliai, suaugęs ėmė tuo domėtis rimčiau, semtis reikalingų gyvulininkystės ūkiui žinių.

Siekdami didinti ūkio produktyvumą ir mažinti gamybos kaštus, Krūveliai ryžosi investuoti į modernią 1995 kv. m. ploto karvidę ir įrangą bei ūkyje reikalingą techniką. Visa tai įsigyti padėjo parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Mintis statyti automatizuotą fermą, mažinti pieno gamybos kaštus kilo beveik prieš 9 metus. Dabar čia yra 110 melžiamų karvių (iš viso – 130) ir pati naujausia įranga, kuri ne tik pamelžia, bet ir apskaičiuoja reikalingų pašarų kiekius, juos paruošia ir paskirsto karvėms, surenka mėšlą. Tai labai palengvina ūkininko kasdienybę, sumažina gamybos kaštus.

„Karvės ramesnės, beveik 30 proc. padidėjo pieno išmilžis, potencialo tikrai yra daugiau. Darbą ferma labai palengvina, darbo sąnaudos yra gerokai mažesnės. Norime su tiek pat žmonių padaryti dar daugiau“, – modernios fermos teikiamais privalumais džiaugiasi ūkininkas.

Pagerėjęs mikroklimatas ir laikymo sąlygos ne tik padeda sutaupyti, bet ir didina ūkio našumą, todėl Martynas neslepia planų plėstis – ateityje numato dar 60 melžiamų karvių.

Siekdami tinkamai rūpintis savo galvijais ir didinti ūkio našumą, ūkininkai, gavę paramą pagal minėtą priemonę, šioje karvidėje įrengė karvių vaikščiojimo takų guminius kilimėlius, įsigijo siloso atkirtėją, teleskopinį krautuvą su palečių šakėmis, galvijų fiksavimo gardą. Netrukus šeimos ūkyje atsiras ir 30 kW saulės elektrinė.

Šiandien Krūvelių šeimos ūkyje dirbama beveik 200 ha žemės, iš jų apie 100 ha sudaro pievos, apie 35 ha užima kukurūzai, o likę plotai sėjomainoje išdėlioti grūdinėms kultūroms. Augina tradicines kultūras: kviečius, miežius, rapsus. Daugiausia grūdų derliaus sunaudoja pašarams, bet išaugina ir pardavimui.

Ūkyje laikoma daugiau kaip 200 galvijų: daugiausia holšteinų veislės karvių. Taip pat Lietuvos, Vokietijos,  Olandijos juodmargių bei kt.