Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnyje lieka tik daugiametės pievos ir šlapynės

  1. Titulinis
  2. Naujienos
  3. Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnyje lieka tik daugiametės pievos ir šlapynės

Prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, peržiūrėtas ir atnaujintas pareiškėjams nemažai klausimų sukėlęs paukščiams svarbių teritorijų sluoksnis. Siekiant išvengti netikslumų, Žemės ūkio ministerija kartu su Aplinkos ministerija ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba nusprendė sumažinti sluoksnio apimtį ir jame palikti tik daugiametes pievas ir šlapynes. Atnaujintas sluoksnis matomas Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS).

Pievos negali būti suartos

Valdymo reikalavimai (VR3) dėl laukinių paukščių apsaugos taikomi jau nuo 2023 m., o tai reiškia, kad nuo šių metų pievos, patenkančios į paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, negali būti suartos. Jei pievos bus suartos, jas reikės atkurti, nes kitaip tai bus laikoma pakartotiniu VR3 pažeidimu, už kurį pritaikomos kasmetinės sankcijos. Sankcijos už šio reikalavimo nesilaikymą nebus taikomos tik plotams, kurie buvo suarti ir (ar) apsėti pasėliais iki 2023 m. sausio 1 d.

Jei pievos buvo suartos iki 2023 m., tačiau kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinio žemėnaudų sluoksnyje pakeitimai neatlikti, t. y. ten vis dar nustatytos pievos, pareiškėjai turi aprašyti žemėnaudų sluoksnio pasikeitimus. Tai reiškia, kad jie turi prisijungti prie PPIS kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymo modulio ir nurodyti vietą bei pridėti vietovės nuotrauką.

Atsižvelgiant į tai, kad pievoms, patenkančioms į paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, taikomi ūkinės veiklos apribojimai ir pareiškėjai gali patirti finansinių nuostolių, jiems siūloma dalyvauti kaimo plėtros intervencinėse priemonėse „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“, taip pat ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ veiklose „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“.

Siekiama pagerinti biologinės įvairovės būklę

Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnis ir ūkinės veiklos apribojimai jame atsirado atsižvelgiant į Europos Komisijos audito pastabą, kad valdymo reikalavimai neužtikrina tinkamos laukinių paukščių apsaugos už „Natura 2000“ teritorijos ribų. Labai svarbu ir tai, kad palyginti su 2000 m., Lietuvoje 2022 m. net 54,76 proc. punktų pablogėjo kaimiškojo kraštovaizdžio paukščių populiacijų būklė. Šių populiacijų indeksas yra įprastas rodiklis, rodantis bendrą žemės ūkio ekosistemų ir biologinės įvairovės būklę šalyje.

Žemės ūkio ministerija tikisi, kad atnaujintas VR3 leis pagerinti biologinės įvairovės būklę žemės ūkio ekosistemose, tuo pačiu didinant apsirūpinimo maistu saugumą ir švelninant klimato kaitą.