Seimas pritarė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms

Seimas pritarė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms

Seimas priėmė Vidaus reikalų ministerijos kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengtą Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (UTPĮ) pakeitimo projektą. UTPĮ pataisomis siūloma griežtinti užsieniečių įdarbinimo sąlygas ir reikalavimus įmonėms, kviečiančioms juos dirbti Lietuvoje.

„Augantys darbo imigracijos srautai ir vis daugiau praktikoje pastebimų piktnaudžiavimo mūsų migracijos sistema atvejų reikalauja imtis veiksmų. Jau taikomos ir UTPĮ pataisose numatytos kontrolės priemonės padės efektyviau atliepti dabartinius darbo migracijos keliamus iššūkius“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

UTPĮ pataisomis nustatomi griežtesni reikalavimai darbdaviams, kviečiantiems dirbti užsieniečius. Įmonės privalės turėti reikiamas licencijas, būti nebaustos už nepranešimą apie pasikeitusius duomenis arba melagingų duomenų pateikimą, taip pat privalės vykdyti veiklą, kuriai kviečia užsienietį.

Taip pat griežtinamos užsieniečių įdarbinimo sąlygos – darbdaviui nustatoma pareiga įdarbinti užsienietį visą darbo laiką, grąžinamas reikalavimas darbdaviui pateikti informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir patirtį, ribojamas darbas keliems darbdaviams – užsienietis galės dirbti ne daugiau kaip pas 4 darbdavius.

Lietuvoje dirbti galės tik leidimą gyventi turintys užsieniečiai – t. y., neliks galimybės dirbti į šalį atvykus pasinaudojant beviziu režimu ar su Šengeno viza. Tokia galimybę turės tik tam tikros užsieniečių grupės (dėstytojai, tyrėjai, ekonomiškai išsivysčiusių  šalių piliečiai ir kt.)

UTPĮ projekte nustatytas naujas kvotos užsieniečiams atvykstantiems į Lietuvą darbo pagrindu apskaičiavimo mechanizmas. Kvotos dydis kalendoriniams metams negalės būti didesnis nei 1,4 proc. praėjusių metų liepos 1 d. Valstybės duomenų agentūros paskelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio.

Šiuo metu Lietuvoje 219,5 tūkst. užsieniečių turi galiojančius leidimus gyventi, iš jų beveik 116 tūkst. leidimų laikinai gyventi išduoti darbo pagrindu.

Vidaus reikalų ministerija jau sugriežtino kai kurias migracijos kontrolės priemones. Dėl nustatytų piktnaudžiavimų imigracijos procedūromis šiuo metu 42 įmonėms neleidžiama teikti tarpininkavimų raštų dėl užsieniečių atvykimo. Nuo 34 iki 31 sumažintas išorės paslaugų teikėjų padalinių skaičius, čia taip pat reguliuojami srautai, įvesta išankstinės peržiūros procedūra ir vien gegužės mėn. atmesta 1100 prašymų. Sugriežtintos ir administracinės priemonės – įmones ir užsieniečius tikrina Migracijos departamentas, policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su Darbo inspekcija ir Mokesčių inspekcija. Nuo metų pradžios patikrinta 4700 užsieniečių, nustatyta 60 pažeidimų.

Sustiprinta užsieniečių kontrolė – už piktnaudžiavimus migracijos taisyklėmis šiemet atsisakyta išduoti, pakeisti laikiną leidimą gyventi arba jis panaikintas daugiau nei 7500 asmenų. Šiemet taip pat priimta 3981 sprendimų uždrausti atvykti į Lietuvą.

Siekiant užkardyti grėsmes nacionaliniam saugumui, uždaryti 4 pasienio kontrolės punktai. Pasienyje ir toliau vykdomos sustiprintos patikros – pasieniečiai šiemet neįleido beveik 900 Baltarusijos piliečių (iš jų 266 dėl grėsmių nacionaliniam saugumui), pernai šis skaičius siekė 1734 (iš jų 713 dėl grėsmių nacionaliniam saugumui).