Siekiama efektyviau skatinti kooperaciją žemės ūkyje

Siekiama efektyviau skatinti kooperaciją žemės ūkyje

2024-02-01

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtoms Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pataisoms ir teikia jas Seimui. Įstatymo projektu sprendžiamos kooperatinių bendrovių veiklos reglamentavimo problemos bei siekiama kuo efektyviau skatinti kooperaciją žemės ūkyje.

Pataisų projekto rengimą paskatino siekis spręsti kooperatinių bendrovių pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis problemas  Taip pat svarbu suteikti kooperatinėms bendrovėms platesnes galimybes pasinaudoti investicijų pritraukimu, proporcingiau ir teisingiau paskirstyti kooperatinės bendrovės gautą pelną.

Pataisų tikslas – nustatyti aiškesnius, tikslingesnius bei užkardančius potencialius piktnaudžiavimo atvejus pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis kriterijus. Taip pat šiomis pataisomis siekiama numatyti tiesiogiai giminystės ar verslo ryšiais tarpusavyje susijusių kooperatinės bendrovės narių maksimalų leidžiamą procentą nuo visų narių skaičiaus.

Jei pataisos bus priimtos Seime, jos suteiks galimybę kooperatinėms bendrovėms turėti narių investuotojų, kurie neprivalėtų vykdyti apyvartos su kooperatine bendrove taip sudarant kooperatinėms bendrovėms palankesnes investicijų pritraukimo galimybes. Taip pat bus sudarytos sąlygos teisingesniam ir proporcingesniam pelno ar nuostolių dalies paskirstymui nariams, pasitraukusiems iš kooperatinės bendrovės per veiklos metus.