Europos Komisija apsisprendė: šiemet ūkininkai neprivalo skirti 4 proc. negamybiniams plotams

Europos Komisija apsisprendė: šiemet ūkininkai neprivalo skirti 4 proc. negamybiniams plotams

2024-02-15

Europos Komisija (EK) oficialiai priėmė reglamentą, kuris suteikia teisę valstybėms narėms 2024 m. taikyti išimtines geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) 8 reikalavimo sąlygas. Reglamentas taikomas 2024-iesiems metams.

Lietuva, kaip ir daugelis Europos Sąjungos (ES) šalių narių, palaikė tokią EK iniciatyvą, kuri suteiks daugiau lankstumo, siekiant geriau atsižvelgti į ES ūkininkams kylančius iššūkius.

Naujasis reglamentas numato, kad 2024 m. pareiškėjai GAAB 8 reikalavimą (dalį ariamosios žemės atidėti negamybinei veiklai) galės atitikti skirdami 4 proc. savo ariamosios žemės kraštovaizdžio elementams, pūdymui, azotą kaupiantiems augalams arba tarpiniams pasėliams. Primename, kad tarpinių pasėlių (įsėlio ir posėlio) ir azotą kaupiančių augalų plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.

Tikimasi, kad šis pasiūlymas padės pasiekti geresnį žemės ūkio sektoriaus iššūkių ir aplinkosauginių tikslų biologinės įvairovės ir dirvožemio kokybės srityje balansą.

Lietuva pasinaudos šia galimybe – artimiausiu metu bus patikslintas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas, įtraukiant šias lengvinančias nuostatas.

Taip pat bus patikslinta kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“ taikoma veiksmingumo ir efektyvumo metodika – ūkininkai, pasirinkę šią naują GAAB 8 išlygą, 2024 metais neprivalės papildomai skirti 1 proc. savo deklaruotos ariamosios žemės GAAB 8 standarte išvardintoms negamybinėms veikloms ir (ar) žaliajam pūdymui.