Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje – iniciatyva „DUOday“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje – iniciatyva „DUOday“

Lietuvoje penktą kartą vyksta iniciatyva „DUOday“. Kelias savaites įmonės ir organizacijos atveria savo duris ir kviečia žmones su negalia išbandyti įvairias darbo pozicijas. Prie iniciatyvos prisijungusioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su darbu įstaigoje susipažino trys žmonės su negalia – Laura, Marius ir Gytis.

Šiais metais iniciatyva vyksta 20 Lietuvos miestų. Savo jėgas apjungė 25 žmones su negalia atstovaujančios organizacijos ir 130 darbdavių. Iš viso suorganizuota net 400 duetų. Tai puse šimto daugiau, nei pernai.

Vykstant „DUOday“, organizuojami duetai („duo“ lotynų kalboje reiškia „du“), kuriuos sudaro žmogus su negalia ir įmonės darbuotojas. Kitaip tariant, žmogus su negalia „šešėliuoja“ įmonės darbuotoją. Per „DUOday“ žmogus su negalia visą darbo dieną praleidžia pasirinktoje organizacijoje: stebi įmonės darbo procesus, pagal galimybes atlieka kai kurias užduotis, dalyvauja susitikimuose, bendrauja su darbuotojais, kartu pietauja.

„Siekiame, kad kuo daugiau žmonių su negalia įsitrauktų į darbo rinką. „DUOday“ padeda siekti šio tikslo  – tai iniciatyva, kuri ne tik skatina žmones su negalia išbandyti įprastas darbuotojų užduotis, tačiau įstaigoms bei organizacijoms suteikia galimybę geriau pažinti žmones su negalia, suprasti jų profesinius gebėjimus ir talentus bei pritaikyti darbe. Žmonės su negalia gali dirbti įvairius darbus, užimti įvairias darbo pozicijas. Jie reikšmingai prisideda savo patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais skirtinguose kolektyvuose“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Ministrė M. Navickienė „DUOday“ dalyviams papasakojo apie savo darbo dieną bei kylančius iššūkius, o šie pasidalino savo darbine patirtimi, papasakojo apie kliūtis, su kuriomis tenka susidurti ieškant darbo. „DUOday“ dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitų ministerijos darbuotojų darbo kasdienybe bei padiskutuoti su jais įvairiais socialinės apsaugos ir darbo klausimais.

Ministrę M. Navickienę „šėšėliavusi“ Laura džiaugėsi galimybe iš arti susipažinti su ministrės darbu. Kartu su ministre ji dalyvavo susitikimuose, stebėjo kaip priimami sprendimai.

„Manau, kad „DUOday“ iniciatyva yra labai svarbi. Per ją žmonės gali sužinoti daug įdomių ir svarbių dalykų, kurie jiems gali praversti darbo paieškose ir jau dirbant. Kartu yra mažinama socialinė atskirtis tarp žmonių su negalia ir visuomenės, galima sakyti, kad yra statomas tiltas. Sveikinu šią iniciatyvą“, – sako Laura.

„Aš „DuoDay“ programoje dalyvauju pirmąkart. Esu labai nustebintas: tikėjausi blogiausio – eilinės socialinės akcijos „pliusiukams“ susidėti. Bet tiek privačiose, tiek valstybinėse įmonėse bei įstaigose jaučiau ne vien nuoširdų rūpestį. Noras padėti, suprasti ir įtraukti į darbo aplinką – štai kas, tiesą sakant, maloniai šokiravo. Išties, tokios patirtys ne tik nuteikia optimistiškai, bet ir motyvuoja ieškant darbo“, – sako Marius.

„Manau, kad „DuoDay“ iniciatyva yra labai naudinga, nes žmogui su negalia ji praplečia akiratį. Susipažinau su darbuotojais ir su procesais, kaip viskas vyksta. Man atsirado daugiau motyvacijos ieškoti darbo, daugiau drąsos“, – sako Gytis.

Laura dirba viešųjų ryšių srityje. Ji yra veikli ir aktyvi neregių ir silpnaregių bendruomenės narė, iniciatyvos Pojūčių turizmas –,,NeRegĖjimo galia“ gidė. Laura siekia, kad kuo didesnė visuomenės dalis žmones su negalia priimtų kaip lygiaverčius, savo pavyzdžiu žmones su negalia ji ragina būti drąsiais ir kuo aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Prieš daugiau kaip dešimt metų Belgijoje prasidėjusi „DUOday“ iniciatyva šiandien yra išplitusi daugelyje Europos šalių ir miestų. Lietuvoje ji organizuojama nuo 2019 metų ir kasmet plečiasi – daugėja prisijungiančių įmonių, siūlomų išbandyti darbo vietų.

„DUOday“ – tai galimybė žmonėms su negalia išsibandyti platų spektrą profesijų ir specialybių – transporto koordinatorių, skambučių centrų darbuotojų, informacinių technologijų, gamybos ir prekybos darbuotojų, klientų aptarnavimo specialistų, produktų komplektuotojų, apskaitininkų, personalo atrankos specialistų, laborantų ir kt.

Iniciatyvą įgyvendina socialinė įdarbinimo agentūra „SOPA“ kartu su partneriais – organizacijomis, dirbančiomis žmonių su negalia užimtumo srityje: dienos centru „Šviesa”, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, projektu „Unikalus gyvenimas“, „Draugiški autizmui“, Socialinės globos centru „Vija”, Negalią turinčių asmenų centru „Korys“, Kauno šv. Roko mokykla, VšĮ „Tapk laisvas”, Jaunuolių dienos centru, VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“, Ukmergės Nestacionarių Socialinių paslaugų centru, Akmenės rajono socialinių paslaugų namais, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centru, VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centru, VšĮ ,,Namai visiems”, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis”, VŠĮ „Jautri širdis“, Rokiškio socialinės paramos centru, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centru, Pal. J. Matulaičio socialiniu centru, Kuršėnų dienos centru sutrikusio intelekto asmenims, Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija AIDAS, asociacija Kauno „Arkos” bendruomene, Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi.

Šių metų pradžioje įsigaliojo kvotos darbuotojų su negalia įdarbinimui viešajame sektoriuje. Numatyta, kad darbuotojų, turinčių negalią, organizacijoje turi būti ne mažiau kaip 5 proc. Pagal Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą, tokia tvarka galioja valstybinėms įstaigoms ar įmonėms, kuriose yra 25 ir daugiau darbuotojų.