Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia siūlyti švietimo, mokslo ir sporto srityje nusipelniusius kandidatus valstybės apdovanojimams gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia siūlyti švietimo, mokslo ir sporto srityje nusipelniusius kandidatus valstybės apdovanojimams gauti

Nuotr. Prezidentūros Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki spalio 31 dienos kviečia teikti Lietuvos valstybei švietimo, mokslo ir sporto srityje nusipelniusių žmonių kandidatūras apdovanoti Lietuvos valstybės apdovanojimais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga.

Kandidatus gali siūlyti pavieniai žmonės, įmonės, įstaigos, organizacijos. Siūlantieji kandidatus gauti valstybės apdovanojimus turi pateikti užpildytą teikimo formą, kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir biografiją.

Valstybės ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai skiriami Lietuvos valstybei nusipelniusiems Lietuvos piliečiams, asmenims be pilietybės ir užsieniečiams pagerbti.

Galima teikti kandidatūras apdovanoti Vytauto Didžiojo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ šių laipsnių: Komandoro didysis kryžius (2-ojo laipsnio ordinas); Komandoro kryžius (3-iojo laipsnio ordinas); Karininko kryžius (4-ojo laipsnio ordinas); Riterio kryžius (5-ojo laipsnio ordinas) ir šių ordinų medaliais.

Vytauto Didžiojo ordinas skiriamas Lietuvos ir užsienio valstybių vadovams bei piliečiams už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei. Vytauto Didžiojo ordino medaliu apdovanojami asmenys už nuopelnus Lietuvos valstybei.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu, visuomenine veikla. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanojami asmenys, uoliai ir sąžiningai atliekantys valstybines ir visuomenines pareigas.

Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius, už humanitarinę pagalbą Lietuvai, už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje, kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojami asmenys už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, už nuopelnus kultūros, mokslo, švietimo, verslo, gamybos, sveikatos, socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse, už humanitarinę pagalbą Lietuvai, už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Siūlymą teikiantys asmenys turi užpildyti teikimo formą. Ji skelbiama ministerijos interneto puslapyje. Kartu reikia pridėti ir pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir biografiją.

Pateiktas kandidatūras svarstys švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija. Ministras, atsižvelgęs į komisijos siūlymą, pateiks kandidatūras Prezidentui. 

Dokumentai valstybės apdovanojimams gauti priimami paštu (A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius) arba el. paštu [email protected].

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į ŠMSM Personalo skyriaus vyr. specialistę Dainą Kiršanskienę, tel. 8 697 57 509, el. paštas [email protected] arba vyr. specialistę Liną Bernatavičienę, tel. 8 618 49 445, el. paštas [email protected] (nuo spalio 30 d. iki lapkričio 14 d.).