Tęsiamas Lietuvos ir JAV dialogas Indijos ir Ramiojo vandenynų klausimais

Tęsiamas Lietuvos ir JAV dialogas Indijos ir Ramiojo vandenynų klausimais

Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas balandžio 21 dieną susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Valstybės departamento Kinijos politikos koordinatoriumi, Valstybės sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju Rytų Azijai ir Okeanijai Rick Waters.

Susitikimo metu buvo aptartas Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas bei dialogas Indijos–Ramiojo vandenyno regiono klausimais, šiame regione dėl agresyvaus Kinijos elgesio  kylantys saugumo iššūkiai ir grėsmės, galimybės plėsti NATO ryšius su regiono valstybėmis. Liepos mėnesį Vilniuje vyksiančiame NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime, kuriame planuoja dalyvauti ir Australijos, Japonijos, Naujosios Zelandijos ir Pietų Korėjos aukšto lygio atstovai, bus aptariamas NATO ir šių valstybių bendradarbiavimo plėtojimas. 

„Rusija, Kinija ir kiti autoritariniai režimai yra įsitikinę, kad gali pasiekti savo tikslus jėga bei skaldydami demokratinę bendriją. Geriausias atsakas į šias pastangas yra Transatlantinės ir Indijos-Ramiojo vandenynų bendruomenių vienybė bei glaudus bendradarbiavimas“ – sakė viceministras. E. Meilūnas, pažymėdamas, kad Lietuvos ir JAV strateginis dialogas yra svarbi šio bendradarbiavimo dalis.

JAV Valstybės departamento atstovas taip pat dalyvavo balandžio 20-21 dienomis Vilniuje vykusioje NATO bei Indijos ir Ramiojo vandenynų regionų partnerių konferencijoje, kurią surengė Lietuvos užsienio reikalų ministerija bei Jungtinių Valstijų Vokietijos Maršalo fondo (The German Marshall Fund of the United States).