Airijos lituanistinių mokyklų pedagogai rinkosi į sąskrydį Monachane

Airijos lituanistinių mokyklų pedagogai rinkosi į sąskrydį Monachane

Lapkričio 4–5 dienomis Monachano (Monaghan) mieste įvyko Airijos lituanistinio švietimo sąskrydis. Renginys sulaukė didžiulio lituanistinių mokyklų mokytojų bei kitų švietimo sistemos darbuotojų dėmesio – į tradicinį susitikimą suvažiavo per 50 dalyvių iš 8 įvairiuose Airijos miestuose veikiančių šeštadieninių mokyklų.

Dalyvius sveikinusi Lietuvos ambasados Airijoje įgaliotoji ministrė Dalia Sukackienė dėkojo lietuvių kalbos puoselėtojams, nenuilstamai dirbantiems tam, kad lietuvių kalba, lietuvybė bei meilė tėvų ir senelių kraštui būtų nuolat ugdomi.

Dvi dienas vykusiuose mokymuose ir diskusijose, kurias vedė „Šiaurės licėjaus“ progimnazijos-gimnazijos ugdymo vadovas, aktorius, lektorius Mantas Cegelskas, tartasi, kaip sudominti ir įgalinti mokinius pamokoje, diskutuota apie mokinių mokymosi tikslus, keistasi gerąja patirtimi.

Airijoje veikiančių lituanistinių šeštadieninių mokyklų metinis susitikimas – tai kasmetinis renginys, kaskart vykstantis kitame mieste, šiemet organizuotas ketvirtą kartą.

Nuo 2019 m. Airijoje gyvenančių lietuvių vaikai turi galimybę mokytis lietuvių kalbos Airijos bendrojo ugdymo mokyklose.