Baltijos valstybės Saugumo Taryboje pareikalavo Rusijos ir Baltarusijos atšaukti sprendimą dėl branduolinio ginklo dislokavimo

Kovo 31 dieną Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke surengtame Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje Lietuva, Latvija ir Estija bendru pareiškimu pasmerkė Rusijos kovo 25 dieną paskelbtą ketinimą dislokuoti branduolinius ginklus Baltarusijoje.

Rusija nuosekliai siekia sugriauti tarptautine teise paremtą tarptautinę ginklų kontrolės, neplatinimo ir nusiginklavimo sistemą. Prieš mėnesį Rusija sustabdė savo dalyvavimą dvišalėje sutartyje su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl strateginės ginkluotės mažinimo („New START“). Rusija ir Baltarusija privalo vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus ir atšaukti sprendimą dėl branduolinių ginklų dislokavimo.

„Branduoliniu šantažu Rusija neatgrasys tarptautinės bendruomenės nuo paramos Ukrainai, kuri ginasi nuo agresijos“, – bendrą pareiškimą pakomentavo nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ambasadorius Rytis Paulauskas.

Baltijos valstybės mano, kad nėra tinkama, jog Rusija balandžio mėnesį perims pirmininkavimą Saugumo Tarybai: „šalis, kuri vykdo agresyvų karą prieš savo kaimynę, kuri vykdo sunkiausius nusikaltimus, grasina pasauliui branduoliniais ginklais ir kurios vadovui išduotas Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderis, neturėtų vadovauti institucijai, kurios svarbiausias tikslas yra tarptautinė taika ir saugumas”.