Viceministrė J. Neliupšienė su EBPO ekspertais aptarė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo potencialą

Viceministrė J. Neliupšienė su EBPO ekspertais aptarė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo potencialą

Spalio 4 dieną užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė susitiko su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertais, kurie misijos Vilniuje metu vykdo Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos peržiūrą. Tai Lietuvos inicijuoto ir Europos Komisijos (EK) remiamo projekto dalis, kurio tikslas – pasitelkus tarptautinius ekspertus – parengti veiksmų planą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos tobulinimui, naujų partnerysčių užmezgimui. 

„Vystomasis bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių užsienio politikos įgyvendinimo instrumentų. Esame sukaupę solidžią dvidešimties metų patirtį šioje srityje. Tapę EBPO Paramos vystymuisi komiteto nariais turime puikias galimybes toliau semtis patirties iš sėkmingų kitų šalių pavyzdžių, kurti, stiprinti ir plėsti tarptautines partnerystes. Šis projektas suteikia papildomą impulsą kritiškai įvertinti, kas veikia, o kas ne, kartu identifikuoti tobulintinas vystomojo bendradarbiavimo sritis, kuriose esame pasiruošę siekti inovatyvių pokyčių“, – pabrėžė užsienio reikalų viceministrė J. Neliupšienė.

Rugsėjo mėnesį startavęs Užsienio reikalų ministerijos, EBPO bei EK Struktūrinių reformų rėmimo generalinio direktorato (DG REFORM) projektas „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos stiprinimas: suderinamumas, partnerystės, poveikis” padės stiprinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą.

Beveik dvejus metus truksiančio projekto metu, EBPO ir kiti tarptautiniai ekspertai padės Lietuvai gerinti sąlygas, kurti finansinius mechanizmus, atveriančius naujų galimybių privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimui į vystomojo bendradarbiavimo veiklas.

Projektas padės viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektoriaus institucijoms bei organizacijoms užmegzti naujų partnerysčių su tarptautinėmis organizacijomis, finansinėmis institucijomis ir kitomis šalimis donorėmis.

Pagrindinės numatytos projekto veiklos – esamos situacijos analizė, veiksmų plano parengimas ir jo įgyvendinimas (teisinės bazės peržiūra, finansinių priemonių kūrimas/pritaikymas, stebėsenos ir vertinimo sistemos kūrimas, gebėjimų stiprinimas ir kompetencijų ugdymas). Šio projekto metu taip pat numatyta įgyvendinti tris pilotinius projektus, kurių metu labiausiai tinkami vystomojo bendradarbiavimo partnerysčių instrumentų pavyzdžiai bus pritaikyti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo praktikoje.