Tiesioginių išmokų avansai – jau kitą savaitę

Tiesioginių išmokų avansai – jau kitą savaitę

Žemės ūkio ministerija ruošiasi nuo spalio 16 d. pradėti mokėti išankstines išmokas pagal su plotu bei gyvuliais susijusias intervencines ir kompensacines kaimo plėtros priemones.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikus informaciją apie paramos teikimo reikalavimus atitinkančius plotus, jau apskaičiuotos avansinės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.

Pagal ES reglamentą šiemet tiesioginių išmokų avansai pagal intervencines priemones negalės viršyti 70 proc., o pagal su plotu ir gyvuliais susijusias kaimo plėtrai skirtas intervencines priemones bei Kaimo plėtros programos priemones – 85 proc. paramos sumos.

ŽŪM parengtą įsakymo projektą dėl išmokų už 2023 m. išmokėjimo avansu galima rasti čia: