Bitininkams – beveik milijonas eurų

Bitininkams – beveik milijonas eurų

2023-12-28

Nuo sausio 2 iki 31 d. šalies bitininkai galės teikti paraiškas ir gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones. Iš viso 2024 metais bitininkams numatyta išdalinti beveik 1 mln. Eur.

Parama bitininkystei bus teikiama pagal penkias intervencines priemones.

Pagal pirmąją priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ bus remiamos individualios techninės, mokomosios konsultacijos bičių laikytojams, mokomieji renginiai, lektoriaus paslaugos, konferencijos šalies mastu, mokomosios ir (ar) atstovavimo išvykos. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal antrąją priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ remiamos 3 veiklos:

  • pagal veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“ remiamas bičių motinų įsigijimas (kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų), parodomojo bityno kūrimas (investicijos reikalingos parodomajam bitynui įkurti) ir bičių selekcijai skirtos tarptautinės duomenų bazės naudojimosi paslauga (duomenų bazės prenumeratos mokestis). Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  • pagal veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ remiamos investicijos į bitininkavimo inventorių (išskyrus transporto priemones bei visų tipų priekabas). Kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  • pagal veiklą „Bičių ligų prevencija“ kompensaciją galima gauti už konsultavimo bičių ligų gydymo klausimais, preparatų, įrangą varozei gydyti. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Trečioji priemonė „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ skirta norintiems gauti paramą  moksliniams tyrimams bitininkystės sektoriuje. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal šią priemonę remiami:

  • varozės erkių biologijos ir kitų bičių ligų, kenkėjų ir kovos su jais priemonių tyrimai;
  • bičių produktų savybių tyrimai;
  • bičių biologijos, veislininkystės, ekologijos ir genetiniai tyrimai;
  • pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimai;
  • bičių šeimų priežiūros metodų tobulinimas.

Pagal ketvirtąją priemonę  „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, remiamas vienos bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas per bitininkystės metus:

  • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas“ remiama bitininkystės sektoriaus pokyčių stebėsena, informacijos apie Lietuvos bitynų raidą, ūkių dydžius, gaminamos produkcijos asortimentą, bičių sveikatingumą, bitynų apsirūpinimą inventoriumi rinkimas;
  • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas“ remiama bitininkų leidinių šalies mastu leidyba, straipsniai, mokomieji ir (ar) informaciniai reportažai, dalyvavimas užsienio tarptautinėse maisto parodose.

Pagal penktąją priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ remiami medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai. Kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.