Už valstybės paimamą žemę siūloma atlyginti sklypu toje pat savivaldybėje

Už valstybės paimamą žemę siūloma atlyginti sklypu toje pat savivaldybėje

Žemės ūkio ministerija siūlo plėsti atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę būdus. Tokios žemės savininkams galėtų būti atlyginta ir lygiaverčiu dirbamos žemės sklypu toje pačioje savivaldybėje. Šiems itin ūkininkams aktualiems siūlymams dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.

Priėmus pataisas ūkininkai galėtų išlaikyti dirbamos žemės plotus, būtų užtikrinti jų įsipareigojimai deklaruojant pasėlius.

Dabar už visuomenės poreikiams paimamą žemę atlyginama pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininkui sutikus suteikiama valstybinė žemė, kuri ribojasi su paimamu sklypu. Esama atlygio už paimamą žemę tvarka neleidžia žemės savininkui ar kitam jos naudotojui gauti lygiavertį valstybinės dirbamos žemės sklypą kitoje vietoje, tai labai apriboja ūkininkaujančiųjų galimybes dirbti žemę.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, pateiktas derinti su visuomene, yra čia.