Valstybinė sveikatos reikalų komisija diskutavo vaikų sveikatos stiprinimo klausimais

Valstybinė sveikatos reikalų komisija diskutavo vaikų sveikatos stiprinimo klausimais

2023 m. gruodžio 5 d. vykusiame Valstybinės sveikatos reikalų komisijos posėdyje svarstyti vaikų sveikatos iššūkiai ir sprendimo būdai. Posėdyje sveikatos apsaugos ministras, komisijos pirmininkas Arūnas Dulkys,  pabrėžė vieningo visų valstybės institucijų veikimo būtinybę stiprinant vaikų sveikatą: „Mes privalome  tartis, diskutuoti, kad visų institucijų planuose atsirastų priemonės vaikų sveikatos stiprinimui įgyvendinti“. 

Posėdžio metu Sveikatos apsaugos ministerija akcentavo vaikų nutukimo problemą, siūlydama dar didesnį dėmesį skirti nutukimo prevencijai. Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimo „Europos vaikų nutukimo stebėsenos iniciatyva“ (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI) duomenimis, 2020 m. Lietuvoje buvo 25 proc. per didelio svorio pradinukų (9 proc. iš jų nutukę).

Europos regiono vidurkis – 29 proc. per didelio svorio pradinukų (12 proc. iš jų yra nutukę). 2022 m. Mokinių sveikatos pažymėjimų duomenimis, 24,8 proc. per didelio svorio 7-18 m. vaikų (8 proc. iš jų yra nutukę). Atkreiptas dėmesys, kad sprendžiant šią problemą svarbus visų sektorių bendradarbiavimas tiek  savivaldybių, tiek valstybės lygyje.

Krašto apsaugos ministerijos atstovai pateikė informaciją apie šaukiamojo amžiaus jaunuolių tinkamumo karo tarnybai pagal sveikatos būklę. Buvo atkreiptas dėmesys, kad jaunuolių motyvacija karo tarnybai koreliuoja su jų sveikatos būkle, o dalis diagnozių, dėl kurių jaunuoliai pripažįstami netinkantys tarnybai, yra nustatomos tik prieš pašaukimą į karo tarnybą.

Susisiekimo ministerija pristatė mokinių važiavimo dviračiais skatinimo naudą, atkreipė dėmesį į mokinių užimtumą dienos metu. Pateikti siūlymai, kaip  galima padidinti vaikų fizinį aktyvumą, keliaujant į ir iš ugdymo įstaigos. Kaip viena iš priemonių galėtų būti važiavimas dviračiu. Siūlymui realizuoti reikalinga: saugi/patogi dviračių infrastruktūra, vaikų ir tėvų švietimas, būtinas savivaldybių ir ministerijų (susisiekimo, švietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos) įsitraukimas. Pristatytos užsienio šalių patirtys šioje srityje.

Pasiūlyta ieškoti galimybių kaip skatinti ekologiškų ir nacionalinės maisto kokybės sistemos produktų tiekimą ir vartojimą vaikų ugdymo įstaigose.

Komisija pateikė siūlymus švietimo sektoriui ir savivaldos institucijoms aktyviau burti partnerius vietinėje aplinkoje ir juos skatinti įsitraukti į mokyklų bendruomenių sveikatinimo procesus, apsvarstyti galimybę parengti projekto „Dviračiu į mokyklą“ programą, ugdyti vaikų ir jaunuolių pilietiškumą, šviesti sveikos gyvensenos, psichikos sveikatos klausimais, skatinti jų fizinį aktyvumą bei įsivertinti, ką būtų galima padaryti, kad vaikams maistas būtų gaminamas iš kokybiškesnių žaliavų. Pasiūlyta siūlymus pateikusioms institucijoms organizuoti susitikimus ekspertiniame lygmenyje, detalizuoti reikalingus veiksmus ir pristatyti susitikimų sprendimus kitame Valstybinės sveikatos reikalų komisijos posėdyje.

Valstybinė sveikatos reikalų komisija – tai Vyriausybei atskaitinga institucija, koordinuojanti sveikatos politikos rėmimo planavimą ir įgyvendinimą ministerijose, kitose Vyriausybės įstaigose. 

SAM Komunikacijos skyrius