UNESCO Vykdomojoje taryboje Lietuva išreiškė paramą Izraeliui ir pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą

UNESCO Vykdomojoje taryboje Lietuva išreiškė paramą Izraeliui ir pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą

Spalio 4–18 dienomis Paryžiuje vykstančios UNESCO Vykdomosios tarybos 217-osios sesijos metu Lietuva išreiškė tvirtą paramą Izraeliui ir pasmerkė nepateisinamą Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Plenarinių debatų metu pasisakiusi Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO ambasadorė Jolanta Balčiūnienė pasmerkė „Hamas“ atakas prieš civilius gyventojus Izraelyje ir pabrėžė Izraelio teisę gintis. Ambasadorė taip pat pasmerkė Talibaną dėl draudimų moterims ir mergaitėms siekti mokslo, paragino Azerbaidžaną užtikrinti Kalnų Karabacho armėnų teises. Savo pasisakyme Lietuvos nuolatinė atstovė dar kartą pasmerkė Rusiją dėl jos vykdomo karo prieš Ukrainą ir pažymėjo, kad agresorės sukeltas karas nėra regioninis, nes jo pasekmes – maisto ir energijos išteklių trūkumą bei infliaciją – jaučia visos šalys.

UNESCO Vykdomosios tarybos 217-osios sesijos metu taip pat atskirai bus aptariama ir situacija Ukrainoje, Afganistane, planuojami Lietuvos pasisakymai visais šios tarptautinės organizacijos mandato klausimais, įskaitant švietimą, mokslą, kultūrą, informaciją ir komunikaciją.