Vasario 16-osios proga renginių savaitgalis Paryžiuje

Vasario 16-osios proga renginių savaitgalis Paryžiuje

Vasario 9-11 dienomis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Paryžiuje nuvilnijo šventinis savaitgalis, kurį surengė Prancūzijos lietuvių bendruomenė bendradarbiaudama su Lietuvos ambasada Prancūzijoje.

Vasario 9 dieną  Paryžiaus 17-o rajono merijoje įvyko Dariaus Mažinto ir Martyno Švėgždos von Bekker dueto koncertas „Laisvės vardu“, kuriame buvo gausu šventinių melodijų. Susirinkusius svečius pasveikino Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Nerijus Aleksiejūnas, meras Geoffroy Boulard, garbės konsulė Anne Marie Goussard ir Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Simona Raišytė Moulin. Šis koncertas, skirtas prisiminti Lietuvos laisvei esminę datą – Vasario 16-ąją – buvo simboliškai susietas su Ukrainoje besitęsiančia kova už laisvę ir taiką. Taip išreikštas Prancūzijos lietuvių bendruomenės ir kitų Lietuvos diasporos asociacijų palaikymas Ukrainai.

Šeštadienį, vasario 10 dieną, lietuviai rinkosi į Čekų kultūros centre Paryžiuje surengtą koncertą ir literatūros vakarą, skirtą literatūros kritikės, vertėjos, rašytojos, visuomenininkės, pirmosios Lietuvos ambasadorės prie UNESCO Ugnės Karvelis (1935-2002) atminimui. Dalyvaujant jos sūnui, bičiuliams ir Lietuvos ambasadoriams UNESCO ir Prancūzijoje, buvo skaitomos  prancūziškos bei lietuviškos ištraukos iš jos romano „Rytoj traukinių nebus“. Vakaro metu skambėjo Dariaus Mažinto ir Martyno Švėgždos von Bekker muzikiniai kūriniai bei buvo rodomi specialiai šiam vakarui Henriko Gulbino atrinkti dokumentiniai kadrai apie Ugnę Karvelis, kuri didelę dalį savo gyvenimo praleido garsindama Lietuvos kultūrą: vertė lietuvių autorius į prancūzų kalbą, rengė pirmąjį po nepriklausomybės Baltijos šalių sezoną Prancūzijoje, prisidėjo organizuojant pirmąją M. K. Čiurlionio parodą Paryžiuje.

Sekmadienį, vasario 11 dieną, Lietuvos ambasadoje Prancūzijoje surengta metinė Lietuvos – Prancūzijos draugystę puoselėjančių asociacijų generalinė asamblėja. Jos metu Prancūzijoje veikiančios asociacijos pristatė 2023 m. įgyvendintus su Lietuva susijusius projektus ir planus 2024 metams. Lietuvos ambasadorius Nerijus Aleksiejūnas, aptardamas geopolitinius iššūkius, pabrėžė būtinybę toliau remti Ukrainą, priminė apie Vilniaus NATO viršūnių susitikime pasiektus istorinius Baltijos jūros regiono valstybėms svarbius sprendimus, aptarė stiprėjantį bendradarbiavimą su Prancūzija gynybos srityje. Ambasadorius taip pat apžvelgė Lietuvos sezono Prancūzijoje projektus.

Vasario-16-ajai paminėti skirtas savaitgalis baigėsi Šv. Augustino bažnyčios koplyčioje, kur Pr. Jono Petrošiaus lituanistinės mokyklos vaikai Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga tradiciškai giedojo Lietuvos himną. Menininkė Ilona Miknevičiūtė gausiam vaikų būriui surengė Lietuvos kabančių sodų dirbtuves.

Nuotraukos: Philippe Lecourtier