Viceministrė J. Neliupšienė susitiko su trimis naujai paskirtais Estijos, Švedijos ir Vokietijos ambasadoriais Lietuvoje

Viceministrė J. Neliupšienė susitiko su trimis naujai paskirtais Estijos, Švedijos ir Vokietijos ambasadoriais Lietuvoje

Rugpjūčio 28 dieną užsienio reikalų viceministrė Jolita Neliupšienė atskiruose susitikimuose su naujai paskirtais Estijos, Švedijos ir Vokietijos ambasadoriais aptarė užsienio ir saugumo politikos aktualijas, Rusijos karą prieš Ukrainą, bendradarbiavimo Europos Sąjungoje (ES) ir NATO klausimus, dvišalius santykius ir jų perspektyvas.

Su Estijos ambasadoriumi Kaimo Kuusk išsamiai aptarti regioninio bendradarbiavimo, ES išorės sienos stiprinimo klausimai, bendradarbiavimas dėl vieningo sankcijų įgyvendinimo.

Pokalbyje su Švedijos ambasadoriumi Lars Wahlund akcentuota saugumą Baltijos jūros regione stiprinanti būsima Švedijos narystė NATO,  Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto (NB8)  bendradarbiavimo potencialo stiprinimas.

Susitikime su Vokietijos ambasadoriumi dr. Cornelius Zimmermann daugiausia dėmesio skirta saugumo ir gynybos, energetikos, ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo, ES plėtros klausimams.

Šiandien Estijos, Švedijos ir Vokietijos ambasadoriai įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos Prezidentui.