Viceministrė J. Neliupšienė: Ukrainos ir Moldovos pastangos turi būti įvertintos sprendimu pradėti narystės Europos Sąjungoje derybas

Viceministrė J. Neliupšienė: Ukrainos ir Moldovos pastangos turi būti įvertintos sprendimu pradėti narystės Europos Sąjungoje derybas

Gruodžio 12 dieną Briuselyje vyko Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų taryba (BRT), kurioje Lietuvai atstovavo užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė. Taryboje už ES reikalus atsakingi valstybių narių ministrai daugiausia dėmesio skyrė ES plėtros klausimams.

„Per mažiau nei metus Ukraina, kasdien kovodama Rusijos pradėtame brutaliame kare, ir Moldova, patirianti nuolatinį Rusijos hibridinį spaudimą, įgyvendino esmines Europos Komisijos rekomendacijas pradėti derybas dėl narystės ES. Ukraina girdi ir veikia – dar praeitą savaitę ji priėmė antikorupcinius ir tautinių mažumų teisių įstatymus“, – ­­teigė J. Neliupšienė, pabrėždama Ukrainos ir Moldovos pasiryžimą siekti narystės ES.

Kalbėdama apie gruodžio 14–15 dienomis vyksiančios Europos Vadovų Tarybos (EVT) sprendimus, viceministrė pabrėžė: „ES plėtra – pasiekimais grįstas procesas. Valstybės, ne tik žodžiais, o konkrečiomis reformomis siekiančios narystės, turi būti įvertintos, todėl jau ši Europos Vadovų Taryba privalo pradėti narystės ES derybas su Ukraina ir Moldova.“

BRT metu ministrai keitėsi nuomonėmis ir dėl kitų šią savaitę vyksiančios EVT klausimų. Be ES plėtros, ministrai aptarė karinės ir finansinės paramos Ukrainai, ES daugiametės finansinės perspektyvos vidurio laikotarpio peržiūros, saugumo ir gynybos stiprinimo, migracijos, Vidurio Rytų bei ES strateginės darbotvarkės 2024–2029 metams klausimus.

EVT darbotvarkėje Lietuvai svarbiausia išlieka Ukraina – pabrėžiant poreikį užtikrinti pakankamą karinę paramą, kol Ukraina pasieks pergalę, išlaikant nenutrūkstamus finansinius paramos srautus, įvedant naujas sankcijas Rusijai ir užtikrinant Rusijos politinės ir karinės vadovybės atsakomybę už agresijos nusikaltimą.

Taryboje ministrai pritarė išvadoms dėl demografinių pokyčių valdymo Europoje, kuriose apžvelgiami ES kylantys demografiniai iššūkiai bei kviečiama juos spręsti kompleksiškai, įgalinant visų kartų atstovus.

Pirmininkaujanti Ispanija ministrams pristatė esamą situaciją derybose dėl Asociacijos susitarimo su Andora ir San Marinu, taip pat naujausią informaciją dėl jos pačios iniciatyvos įtraukti katalonų, baskų bei galisų kalbas į ES oficialių darbo kalbų režimą, kartu su kitą pusmetį ES Tarybai pirmininkausiančia Belgija aptarė 2024 m. Europos Semestro veiksmų planą.

Nesulaukus visų valstybių narių pritarimo, Ispanija, kaip Tarybos pirmininkė, taip pat paskelbė išvadas dėl kasmetinio teisinės valstybės dialogo įvertinimo. Išvadose kodifikuojama esama kasmetinio teisinės valstybės dialogo, kurio metu aptariama teisinės valstybės principo padėtis ES bei kiekvienoje valstybėje narėje, praktika.