VRM iniciatyva – 125 valstybės finansuojamos studijų vietos policijos ir pasienio pareigūnams rengti

VRM iniciatyva – 125 valstybės finansuojamos studijų vietos policijos ir pasienio pareigūnams rengti

Vyriausybė atsižvelgė į Vidaus reikalų ministerijos pateiktą poreikį skirti pareigūnų rengimui valstybės finansuojamų studijų vietų. 

Numatoma, kad šiais metais 100 valstybės finansuojamų studijų vietų bus skirta Teisės ir policijos veiklos ir 25 vietos – Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programoms. Tai padės bent iš dalies spręsti aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumo  policijoje  ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje problemas.

„Viešojo saugumo stiprinimas ir profesionaliai parengtų pareigūnų skaičiaus didinimas – VRM prioritetinė kryptis. Tikimės, kad tai bus veiksminga ir didesnis valstybės finansavimas padės pritraukti daugiau jaunų žmonių į statutines tarnybas“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Anot ministrės A. Bilotaitės, šiuo metu, kol yra svarstomos centralizuotos pareigūnų rengimo sistemos modelio įgyvendinimo alternatyvos, tai yra puiki galimybė padidinti policijai ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai reikalingų profesionalių pareigūnų rengimą.

Šiais metais stojantieji į Teisės ir policijos veiklos ir Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programas neturės konkuruoti su kitais stojančiaisiais į teisės studijas, todėl pretendentams atsiveria daug didesnės galimybės įstoti ir tapti aukštos kvalifikacijos pareigūnais (pvz. tyrėjais) su garantuota darbo vieta ir galimybe tobulėti bei daryti karjerą.

Būsimas pareigūnas, pasirašęs sutartį su statutine įstaiga ir aukštąja mokykla, įsipareigoja baigęs studijas 5 metus ištarnauti vidaus tarnyboje, o statutinė įstaiga įsipareigoja studijas baigusį asmenį įdarbinti į jo kvalifikaciją atitinkančias pareigas.

Stojantieji į pareigūnų rengimo studijų programas papildomai turi atitikti Vidaus tarnybos statute nustatytus nepriekaištingos reputacijos, sveikatos būklės, psichologinio tinkamumo ir fizinio pasirengimo reikalavimus ir gauti statutinės įstaigos siuntimą.

Vidaus reikalų ministerija kviečia visus abiturientus, norinčius tapti policijos ar pasienio pareigūnais, jau dabar kreiptis į policijos įstaigas ar Valstybės sienos apsaugos tarnybą dėl siuntimų stoti į minėtas studijų programas gavimo.

Daugiau informacijos: http://www.stokipolicija.lt/, https://www.mruni.eu/study_program/teise-ir-policijos-veikla/ ir https://www.mruni.eu/study_program/teise-ir-valstybes-sienos-apsauga/.

Šiuo metu policijos įstaigose trūksta 1054 aukštąjį išsilavinimą turinčių pareigūnų. Valstybės sienos apsaugos tarnybai reikia – 60. 

Be to, policijoje 2616 pareigūnų (35 proc.) jau turi 23 metus ir didesnį tarnybos stažą pareigūnų ir karių valstybinei pensijai, todėl per artimiausius metus jie gali bet kada palikti tarnybą ir taip dar padidinti pareigūnų trūkumą.