Žalgirio klinika jungiama prie Santaros klinikų

Žalgirio klinika jungiama prie Santaros klinikų

Sveikatos apsaugos ministerijoje gruodžio 14 d. pasirašytas Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos prijungimo prie Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų reorganizavimo sąlygų aprašas. Dokumente, kurį pasirašė Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius ir Žalgirio klinikos direktorius Linas Zaleckas, numatyta, kad Žalgirio klinika Santaros klinikų filialu taps nuo 2024 m. liepos 1 d. Pasirašyme taip pat dalyvavo reorganizuojamų viešųjų įstaigų dalininkų atstovai: sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas, Vilniaus universiteto rektorius prof. Rimvydas Petrauskas ir kancleris Raimundas Balčiūnaitis.

Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio teigimu, gydymo įstaigų sujungimas atneš naudų kolektyvams bei pacientams, padidinant sveikatos paslaugų prieinamumą. „Žalgirio klinikos prijungimas prie Santaros klinikų buvo ilgai svarstomas, todėl mes turime išdiskutuotą ir detaliai apsvarstytą variantą, kuris tenkino visas puses. Tikiu, kad sujungimas atneš naudų tiek kolektyvams, kurie įsilies į platesnę profesinę bendruomenę, tiek pacientams, kurie sulauks daugiau paslaugų klinikose“, – teigia ministras.

Vilniaus universiteto rektorius prof. Rimvydas Petrauskas sako, kad „gyvename laikais, kai dažnai sudėtingą problemą išspręsti nebeužtenka gilių žinių vienoje disciplinoje, reikia kompleksiško požiūrio ir inovatyvaus tarpdisciplininio mąstymo. Dėl to klinikų, kurios abi aktyviai vykdo akademinę bei pedagoginę veiklą, sujungimą matau kaip prasmingą žingsnį mokslo pažangai skatinti. Atveriamos naujos galimybės moksliniam bendradarbiavimui: integruojant skirtingų krypčių žinias, įgūdžius, gydytojai ir mokslininkai galės pasiūlyti naujų būdų kompleksinėms sveikatos problemoms spręsti. Kitas nuoseklus ir būtinas žingsnis – Santariškių miestelyje sukurti šių dienų poreikius atitinkančią odontologijos mokslo, studijų ir gydymo infrastruktūrą“.

Nuotrauka: Skirmantas Lisauskas / BNS

„Santaros klinikos – daugiaprofilinė universiteto ligoninė, po kurios stogu sutelktos aukščiausio lygio, pažangiausios, mokslu grįstos paslaugos pacientams. Mūsų specialistai susiduria su sudėtingiausiais atvejais, kai tam, kad būtų suteikta kokybiška pagalba, būtinas įvairių sričių specialistų indėlis. Žalgirio klinikos prijungimas prie Santaros klinikų užtikrins dar platesnį paslaugų spektrą vienoje vietoje. Jau ir dabar yra glaudus bendradarbiavimas tarp Santaros klinikų neurochirurgų ir Žalgirio klinikų veido ir žandikaulio chirurgų, kuris po susijungimo tik stiprės dėl paprastesnės vadybos ir bendro administravimo. Tikiu, jog įstaigų sujungimas padės optimizuoti administracinę naštą, prisidės prie daugiaprofilinių paslaugų pacientams plėtros ir stiprins mokslo vystymą“, – sako Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius.

Pasak Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktoriaus Lino Zalecko, „žengiamas pirmas žingsnis, pradedantis Žalgirio klinikos reorganizaciją ir integraciją į Santaros klinikas. Šio proceso tikslas – teikti naujas ir platesnio spektro asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagerinti paslaugų prieinamumą, pasiekti greitesnių ir geresnių gydymo rezultatų. Tačiau tam, kad šis tikslas realiai būtų pasiektas, būtini ir kiti valstybės sprendimai, ypač susiję su tam reikalingų lėšų skyrimu bei tinkamu sveikatos paslaugų finansavimu, o galutinė integracija galima tik VUL Žalgirio klinikos padaliniams įsikūrus naujose patalpose Santaros miestelyje. Viliuosi, kad valstybei, turinčiai konstitucinę priedermę rūpintis žmonių sveikata, ir valstybės sveikatos politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms valstybės institucijoms pakaks valios priimti teisingus ir greitus sprendimus šio tikslo įgyvendinimui“.

Reorganizavimu siekiama sudaryti sąlygas teikti naujas bei platesnio spektro medicinos ir odontologijos paslaugas, integruojant mokslo ir mokymo procesą į klinikinę praktiką, pagerinti paslaugų prieinamumą pacientams, pasiekti greitesnių ir geresnių gydymo rezultatų. Taip pat gerinti veido ir žandikaulių chirurgijos bei odontologijos atskirų specialybių gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, plečiant paslaugų spektrą ir taip suteikiant pacientams aukščiausio lygio gydymą daugiaprofilinėje gydymo įstaigoje, kurioje būtų efektyviai integruota gydymo paslaugos, studentų bei rezidentų mokymas bei atliekami moksliniai tyrimai.

Reorganizavimas taip pat vykdomas siekiant optimizuoti monoprofilinių ligoninių veiklą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą bei užtikrinant racionalų išteklių naudojimą, atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas dėl monoprofilinių ligoninių integracijos į daugiaprofilines gydymo įstaigas.

Po reorganizavimo, nuo 2024 m. liepos 1 d., Žalgirio klinika veiks kaip Santaros klinikų filialas, kurio naujasis pavadinimas bus – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika.

SAM Komunikacijos skyrius