Žemdirbiai raginami taupiai naudoti paviršinių vandens telkinių išteklius  

Žemdirbiai raginami taupiai naudoti paviršinių vandens telkinių išteklius  

Hidrometeorologijos tarnybai dalyje Lietuvos paviršinių vandens telkinių nustačius hidrologinę sausrą, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos prašo žemdirbių būti atsakingais – taupiai naudoti šių telkinių vandenį, kad nebūtų sutrikdytas jų ir aplinkinių teritorijų hidrologinis režimas ar ekologinė būklė.

Paviršinio vandens išgavimas ūkio reikmėms reglamentuojamas aplinkos ministro patvirtintu aprašu, kuriame nustatyti bendrieji aplinkos apsaugos reikalavimai. Jie taikomi visiems vandens naudotojams, išgaunantiems ar planuojantiems išgauti vandenį. Sąlygas vandeniui išgauti išduoda Aplinkos apsaugos agentūra.

Sąlygas vandeniui išgauti privalo gauti šie naudotojai:

  1. išgaunantys ar planuojantys išgauti 103 m ar daugiau vandens per parą (didžiausias paros vandens paėmimas) stacionariosiomis ir (ar) mobiliosiomis vandens išgavimo priemonėmis iš upės, kurios vidutinis debitas mažesnis kaip 0,5 m3/s, ir (ar) mažesnio kaip 5 ha ploto nepratekamo vandens telkinio (nepratekamo ežero, dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio) ir (ar) mažesnio kaip 3 ha ploto pratekamo vandens telkinio;
  2. išgaunantys ar planuojantys išgauti vandenį mobiliosiomis vandens išgavimo priemonėmis iš didesnio debito ar ploto paviršinių vandens telkinių, nei nustatyta 1 punkte: iš nepratekamo paviršinio vandens telkinio – 100 m3 ir daugiau vandens per parą (didžiausias paros vandens paėmimas) arba 5000 m3 ir daugiau vandens per metus; iš upės, tvenkinio, užtvenkto ar pratekamo ežero – 200 m3 ir daugiau vandens per parą (didžiausias paros vandens paėmimas) arba 10000 m3 ir daugiau vandens per metus.

Vanduo iš paviršinio vandens telkinio negali būti išgaunamas tuomet, kai vandens debitas (vandens kiekis, pratekantis per bet kurį upės, kanalo ar hidrotechnikos įrenginio skerspjūvį per 1 sekundę) upėje yra mažesnis už gamtosauginį vandens debitą (minimalus vandentakio vandens debitas, reikalingas, kad būtų užtikrinamos minimalios ekosistemų gyvavimo sąlygos).

Aplinkos ministro patvirtintas Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašas netaikomas, kai:

  • vanduo išgaunamas iš dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių, įrengtų naudotojo sklype;
  • vandens išgavimas yra numatytas nustatyta tvarka patvirtintose tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse;
  • Ūkio subjektas turi išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba Taršos leidimas išgauti vandenį.

 

Dėl papildomos informacijos suteikimo reikėtų kreiptis  į Aplinkos apsaugos departamentą tel. +370 683 97787.

Informaciją apie fiksuojamus hidrologinės sausros pokyčius galite rasti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos tinklapio www.meteo.lt  pagrindinio puslapio apačioje, skiltyje  „Specialisto komentaras“.