Žemės ūkio ministerija siūlo nuo VMVT atskirti Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą

Žemės ūkio ministerija siūlo nuo VMVT atskirti Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą

Nuosekliai įgyvendindama valstybės institucijų skaidrinimo bei veiklos kokybės gerinimo procesą  bei siekdama užkirsti kelią galimoms korupcinėms praktikoms Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT), Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei pateikė derinti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti šiuo metu VMVT atskaitingo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto pavaldumą.

Nutarimo projektu siūloma sutikti, kad instituto statusas būtų pakeistas iš VMVT pavaldžios įstaigos į ŽŪM pavaldžią įstaigą bei pavesta ŽŪM įgyvendinti valstybės, kaip instituto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. ŽŪM teigimu, instituto statuso pakeitimas iš VMVT pavaldžios įstaigos į ŽŪM pavaldžią įstaigą užtikrintų didesnį nepriklausomumą, objektyvumą ir skaidrumą vertinant rizikas bei vykdant valstybės kontrolės funkcijas.

„Manau, kad tai neišvengiamas žingsnis siekiant, kad VMVT būtų pertvarkyta tinkamai, o mes norime, kad VMVT reforma būtų įgyvendinama paisant geriausių Europos Sąjungos praktikų. Institutas yra tarsi įskiepis VMVT struktūroje, visiškai priklausomas nuo jos tiek administravimo, tiek biudžeto požiūriu. Toks modelis prieštarauja Europos Sąjungoje įsivyraujančiam principui, kai vertinimo ir sprendimų priėmimo funkcijos atskiriamos bei deleguojamos viena kitai nepavaldžioms institucijoms. Instituto atskyrimas ne tik padės suvaldyti korupcijos rizikas, bet ir turėtų padėti įstaigai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose bei bendradarbiaujant su Europos Sąjungos valstybėmis mokslo ir technologijų srityse“, – pažymėjo žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Pagal instituto nuostatus, šiuo metu VMVT tvirtina instituto lėšų sąmatas ir skiria valstybės lėšas instituto išlaikymui. Pakeitus instituto pavaldumą, būtų sumažintos galimos rizikos dėl VMVT įtakos instituto priimamiems sprendimams ir sustiprintas pasitikėjimas VMVT vykdomos kontrolės nešališkumu.  Be to, atsirastų daugiau galimybių atsižvelgti į žemės ūkio srityje planuojamus veiklos rezultatus, būtų efektyviau paskirstomos, valdomos ir naudojamos biudžeto lėšos, skirtos žemės ūkio sričiai. 

ŽŪM atkreipia dėmesį, kad dauguma pagrindinių įstaigų, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant   valstybės politiką žemės ūkio ir maisto srityse, yra ministerijai pavaldžios įstaigos. Be to, daugelyje Europos Sąjungos valstybių taikomas modelis, kai nacionalinės referentinės laboratorijos pagrindu veikiančios rizikos vertinimo institucijos yra nepavaldžios rizikos valdymo (sprendimų priėmimo) institucijoms.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas veikia kaip nacionalinė referentinė laboratorija ir, vykdydamas valstybinės kontrolės programas, atlieka laboratorinius tyrimus maisto, pašarų, gyvūnų ligų ir gerovės srityse, numato galimas rizikas ir teikia siūlymus, kaip jas valdyti. Instituto pateiktais duomenimis vadovaujasi VMVT,  kitos valstybės institucijos, verslo subjektai, fiziniai asmenys.

Planuojama, kad nutarimo projektas įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

Vyriausybės nutarimo projektą dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto pavaldumo pakeitimo galite rasti čia: