Aptartos ūkininkaujančių nederlingose žemėse aktualijos

Aptartos ūkininkaujančių nederlingose žemėse aktualijos

2024-03-18

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas dalyvavo Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos organizuotame renginyje „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2024 m. planas nederlingiems rajonams“.

Su asociacijos nariais ir Varėnos rajono ūkininkais aptarti svarbūs dirbantiems nederlingas žemes klausimai, taip pat ekologinio ūkininkavimo, dalyvavimo ekologinėse sistemose bei kitose paramos priemonėse aktualijos.

Ministras K. Navickas atsakė į susirinkusiųjų klausimus apie Strateginiame plane numatytą finansavimą ir galimybes, taip pat kalbėjo apie deklaravimo valstybinėje žemėje reikalavimus ir daugiamečių pievų atkūrimo problemą.

Ūkininkai, kalbėdami apie iššūkius, su kuriais susiduria, akcentavo investicinę paramą, kad daugiau atrankos balų gautų tie, kurie ūkininkauja nederlingose žemėse.