Bus pradėta kurti vieninga priėmimo į darželius ir mokyklas sistema

Bus pradėta kurti vieninga priėmimo į darželius ir mokyklas sistema

Nuotr. Artūro Žuko Vyriausybė pritarė viešosios įstaigos „Mokausi Lietuvoje“ steigimui. Jai pradėjus veikti, priėmimas į darželius ir mokyklas vyks elektroniniu būdu per vieningą šios įstaigos administruojamą sistemą. Mokiniai, vaikų tėvai prašymus priimti mokytis galės teikti per vieną platformą internetu. Ši sistema galėtų pradėti veikti visu pajėgumu ne anksčiau kaip nuo 2025–2026 m. m., priėmimo į įstaigas kriterijų ji nekeičia.

„Tėvams turi būti patogu pateikti prašymą priimti vaiką į ugdymo įstaigą, pasirašyti sutartį, kad nereikėtų belstis į įvairių mokyklų duris. Sistema turi būti aiški, skaidri ir patogi, atitinkanti šių dienų žmogui jau įprastą skaitmenizacijos lygį“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Centralizuota priėmimo sistema aprėps visas – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo – programas. Planuojama, kad ši įstaiga administruos ir bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas informacinę sistemą (BPIS).

Šiuo metu priėmimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo yra vykdomas decentralizuotai, dar yra savivaldybių, kurios ribotai naudoja informacines technologijas. Mokinys ar jo tėvai turi fiziškai pateikti prašymą bei reikalingus dokumentus pasirinktai įstaigai popierine forma. Taip didinamos paslaugų administracinės sąnaudos, gaištamas laikas laukiant eilėse, sudaromos sąlygos korupcijos apraiškoms. O tose savivaldybėse, kur pasitelkiamos informacinės sistemos, jas reikalinga nuolat atnaujinti ir tobulinti.

Tiems mokiniams, tėvams, studentams, kurie neturi kompiuterio ar kitų galimybių namuose, bus suteikta galimybė prašymus per sistemą pateikti savivaldybėje. Konsultantai teiks konsultacijas, kaip ir ką daryti, kaip naudotis sistema.

Viešosios įstaigos ,,Mokausi Lietuvoje“ administruojamoje interneto platformoje taip pat bus galima  susirasti informacijos apie švietimo programų teikėjus, švietimo programas (taip pat ir neformaliojo švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo), priėmimo sąlygas į ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programas, susižinoti priėmimo rezultatus. Sistema bus prieinama visai švietimo bendruomenei: mokytojams, mokiniams, tėvams, studentams, savivaldybių darbuotojams, visiems gyventojams, taip pat užsienyje gyvenantiems lietuviams.

Centralizuota priėmimo sistema bus kuriama bendradarbiaujant su visomis Lietuvos savivaldybėmis, mokyklų atstovais.