Europos inovacijų partnerystės projektai kuria praktiškai pritaikomą gerovę visuomenei

Europos inovacijų partnerystės projektai kuria praktiškai pritaikomą gerovę visuomenei

Šiandien Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose įvykusiame išvažiuojamame Žemės ūkio mokslo tarybos posėdyje pristatyti trys įgyvendinami Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektai.

Parama EIP projektams skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ji teikiama plėtoti ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų ir kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendrą veiklą, taikant žinias ir inovacijas kurti konkurencingą, tvarų žemės ir miškų ūkį. Bendradarbiaujant ir ieškant aplinkai palankių sprendimų sukuriama praktiškai pritaikoma gerovė visuomenei.

Taryboje pristatytas projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“, įgyvendinamas bendradarbiaujant Vytauto Didžiojo universitetui,  Pilnų namų bendruomenei ir ūkininkams. Jis leis gamintojams greičiau bei įvairesniais būdais pasiekti vartotojus, padės jiems kurti produktų tiekimo grandines, telks inovacijas diegiančius ūkininkus ir sukurs elektroninę bendradarbiavimo platformą.

Kitas Taryboje pristatytas projektas – „Aukštos pridėtinės vertės produktų iš uogų šalutinių produktų gamybos ir komercializavimo vadybos tobulinimas Lietuvos uogų ūkiuose“ yra dviejų Kauno universitetų mokslininkų, konsultantų ir ūkininkų sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys. Šio projekto metu bus ne tik pagaminta išskirtinė produkcija, ištirta rinka, bet ir kuriamas inovatyvus vadybos modelis, apjungiantis gamybos ir komercializavimo procesus.

Projekto „Inovatyvių biodujų gamybos technologijų ir biometano naudojimas žemės ūkyje“ metu kuriama efektyvi biometano technologija, kuri naudoja žemės ūkio žaliavas, tame tarpe privalomas sutvarkyti atliekas ir mėšlą. Ši tvari, draugiška aplinkai  technologija skirta žemės ūkio veiklos konkurencingumui didinti ir jos priklausomybės nuo išorinių energijos šaltinių mažinimui. Technologija diegiama ir demonstruojama projekto partnerių biodujų jėgainėse bei ūkiuose. Projekto rezultatus ketinama viešinti mokslo ir žemės ūkio verslo bendruomenėms.

Po posėdžio Mokslo tarybos nariai apžiūrėjo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto bazę.