Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2024 metams

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2024 metams

Europos Komisija (EK) pradeda kasmetinį derybų ciklą dėl žvejybos Baltijos jūroje kvotų kitiems metams . Pradiniame pasiūlyme kol kas nurodomos tik Rygos įlankos strimelių, Botnijos įlankos ir centrinio baseino lašišų žvejybos kvotos.

EK, remdamasi mokslininkų rekomendacijomis, siūlys nutraukti tikslinę centrinės dalies silkių žvejybą, toliau drausti tikslinę menkių ir lašišų žvejybą. Gavusi papildomos mokslinės informacijos, EK šiems ištekliams siūlys nustatyti tik neišvengiamos priegaudos žvejybos galimybių dydžius.

Įvertinus mokslinius duomenis bus pateiktas ir šprotų bei plekšnių žvejybos galimybių pasiūlymas.

Lietuvos žvejybos laivynas Baltijos jūroje turi ribotas žvejybos galimybes, tad galimas centrinio strimelių žvejybos draudimas nėra palankus. Žemės ūkio ministerija kviečia žvejybos sektoriaus atstovus teikti argumentuos pasiūlymus deryboms su EK ir regioniniame BALTFISH formate.

Politinio susitarimo dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2024 metais nustatymo bus siekiama Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų susitikime š. m. spalio 23–24 dienomis.