Formuojamas Lygių galimybių tyrėjų tinklas

Formuojamas Lygių galimybių tyrėjų tinklas

2024-04-08

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), pasibaigus trejų metų Lygių galimybių tyrėjų tinklo kadencijai, pradeda formuoti naujos sudėties tinklą ir kviečia prisidėti nubrėžiant mokslu grįstos lygių galimybių politikos kryptis. Lygių galimybių tyrėjų tinklas jungia lygias galimybes, diskriminaciją, žmogaus teises bei pažeidžiamų socialinių grupių iššūkius, taip pat lyčių lygybę bei smurtą artimoje aplinkoje tiriančius tyrėjus. 
 
Pretenduojantys tapti Lygių galimybių tyrėjų tinklo nariais turi pateikti paraišką SADM Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupei (patarėjai Augustei Dudutytei elektroniniu paštu [email protected]). Paraiškos priimamos iki 2024 m. gegužės 3 d. 
 
Su Lygių galimybių tyrėjų tinklo darbo organizavimo ir šio tinklo narių atrankos tvarka bei Tinklo pretendentams taikomais reikalavimais galima susipažinti čia. 
 
SADM primena, kad Lygių galimybių tyrėjų tinklas – nacionaliniu mastu veikianti patariamoji grupė, susidedanti iš aukštojo mokslo institucijų, privačių įstaigų atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų. Lygių galimybių tyrėjų tinklas veikia platesnio bendradarbiavimo mechanizmo, Lygių galimybių tinklo, sudėtyje.
 
Lygių galimybių tyrėjų tinklas bendradarbiauja su lygių galimybių ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis, šioms institucijoms teikia pasiūlymus dėl lygių galimybių ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos bei jos įgyvendinimo.
 
Lygių galimybių tyrėjų tinklas nėra juridinis asmuo, dalyvavimas jo veikloje yra savanoriškas, narių kadencija – treji metai.