G. Landsbergis susitiko su T. Billströmu: auganti Švedijos parama ženkliai prisidės prie bendrų pastangų remti už demokratinę ateitį kovojančią Baltarusijos pilietinę visuomenę

G. Landsbergis susitiko su T. Billströmu: auganti Švedijos parama ženkliai prisidės prie bendrų pastangų remti už demokratinę ateitį kovojančią Baltarusijos pilietinę visuomenę

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis lapkričio 6 dieną susitiko su Vilniuje viešinčiu Švedijos Karalystės užsienio reikalų ministru Tobiasu Billströmu, su kuriuo aptarė paramos demokratinei Baltarusijai, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo stiprinimo, paramos prieš Rusijos agresiją kovojančiai Ukrainai bei kitus aktualius tarptautinės darbotvarkės klausimus.

„Šiandien ministro T. Billströmo vizito metu paskelbta apie Švedijos vyriausybės stiprinamą politiką demokratinės Baltarusijos atžvilgiu dar labiau prisidės prie tarptautinės bendruomenės paramos Baltarusijos pilietinei visuomenei siekti savo šalies demokratinės ateities, laisvės ir autoritarinio režimo atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus. Simboliška, kad tai daroma kovotojų už laisvę ir demokratiją regioniniu centru tapusiame Vilniuje“, – sakė ministras G. Landsbergis.

Užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad Lietuva bei Švedija jau dabar kartu su kitomis tarptautinėmis partnerėmis remia įvairias Baltarusijos pilietinės visuomenės iniciatyvas, ypač žmogaus teisių gynimo, žodžio laisvės klausimais.  Lietuva, Švedija ir Europos Komisija taip pat yra didžiausios egzilyje veikiančio baltarusių Europos humanitarinio universiteto Vilniuje donorės.

Ministras G. Landsbergis taip pat akcentavo, kad mūsų visų pareiga ir atsakomybė – visokeriopai remti ir Ukrainą iki jos pergalės.

„Turime  pasinaudoti istorine galimybe ir pakviesti Ukrainą stojimo į ES deryboms dar šiais metais. ES plėtra yra geriausias mūsų turimas įrankis stabilumo ir saugumo zonai Europoje plėsti“, – sakė G.Landsbergis.

Ministras G. Landsbergis taip pat pažymėjo, kad Švedijos narystė NATO – vienas iš svarbiausių neatidėliotinų prioritetų. Ji neabejotinai padidins saugumą Baltijos jūros regione bei dar labiau sustiprins visą aljansą, todėl tikimės greito narystės ratifikavimo procedūrų pabaigimo.

„Tiek globalūs, tiek regione esantys geopolitiniai iššūkiai – Rusijos karas prieš Ukrainą, hibridinės grėsmės, dar labiau suartino Baltijos ir Šiaurės šalis, todėl ir toliau bendrai sieksime, kad regioninio bendradarbiavimo perspektyvos būtų stiprinamos, ypač regioninio saugumo srityje“, – akcentavo G.Landsbergis.

Ministras Tobias Billströmas užsienio reikalų ministerijoje taip pat pasakė kalbą į metinį susitikimą susirinkusiems Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių vadovams.  

Kitais metais Švedija koordinuos Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto (angl. Nordic-Baltic Eight, NB8) bendradarbiavimą.