Lietuvos nuolatinė atstovė pasveikino Jungtinių Amerikos Valstijų sugrįžimą į UNESCO

Lietuvos nuolatinė atstovė pasveikino Jungtinių Amerikos Valstijų sugrįžimą į UNESCO

Birželio 29-30 dienomis vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos neeilinėje 5-oje sesijoje, kurios viena iš vice-pirmininkių buvo Lietuva, buvo svarstomas JAV sugrįžimo į UNESCO klausimas. JAV sugrįžimą į UNESCO balsuojant palaikė 132 šalys, 10 (tarp jų – Rusija, Baltarusija, Iranas, Šiaurės Korėja, Sirija) balsavo prieš.

Debatų metu pasisakiusi Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Jolanta Balčiūnienė pasveikino JAV sugrįžimą į UNESCO ir pažymėjo, kad didžiausią žalą šios tarptautinės organizacijos reputacijai daro šalies agresorės, pažeidžiančios UNESCO Konstituciją ir visus tarptautinius susitarimus buvimas šios organizacijos nare.

2017 metais pasitraukusi iš UNESCO, šių metų birželį JAV šiai tarptautinei organizacijai pateikė konkretų sugrįžimo planą, pagal kurį apibrėžtos visos JAV sugrįžimo detalės, įskaitant ir nuo 2017 m. susikaupusių įsiskolinimų padengimą. JAV įsipareigojo per kelis metus padengti beveik 619 milijonų JAV dolerių skolą UNESCO ir skirti papildomų lėšų žurnalistų saugumui, švietimui Afrikoje bei Holokausto temomis, taip pat kultūros paveldo apsaugai Ukrainoje.

JAV sugrįžimas į UNESCO užtikrins didesnį politinį balansą, o atnaujinti finansiniai įnašai, sudarantys beveik 22% organizacijos biudžeto, įgalins šią tarptautinę organizaciją aktyviau veikti švietimo, mokslo, kultūros, informacijos srityse ir įgyvendinti Afrikos bei lyčių lygybės prioritetus.