In memoriam buvusiam Vilniaus lietuvių namų direktoriui Alfonsui Rudžiui

In memoriam buvusiam Vilniaus lietuvių namų direktoriui Alfonsui Rudžiui

Mirus buvusiam Vilniaus lietuvių namų direktoriui Alfonsui Rudžiui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija reiškia užuojautą velionio artimiesiems, draugams, kolegoms.  

Alfonsas Rudys gimė 1935 m. Klaipėdos rajone. Baigęs Šiaulių pedagoginį institutą, dirbo Naujosios Akmenės, Vilniaus rajono ir Vilniaus švietimo įstaigose. Jis buvo pirmasis Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ direktorius, vadovavo šiai mokyklai 1990–2004 metais. 1998 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

Kolegos šiltai prisimena jį kaip itin rūpestingą ir veiklų mokyklos vadovą, kurio pastangomis į tuomečius „Lietuvių namus“ buvo priimta daug lietuvių tremtinių vaikų, čia išmokusių lietuviškai, baigusių studijas ir sukūrusių gyvenimą Lietuvoje.