Išrinkti Metų mokytojai, premijos bus įteiktos spalio 5-ąją – Tarptautinę mokytojų dieną

Išrinkti Metų mokytojai, premijos bus įteiktos spalio 5-ąją – Tarptautinę mokytojų dieną

BNS nuotr. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinkti 2022 metų geriausi mokytojai. Metų premijos laureatais, atrankos komisijos sprendimu, tapo šie mokytojai: Snieguolė Bagočienė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, Rita Česonienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė, Elena Čiobienė, Akmenės r. Ventos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Nerijus Vaišvilas, Palangos senosios gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas, Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, ir Rasa Virginija Venterienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja ekspertė.

Metų mokytojai bus apdovanoti minint Tarptautinę mokytojų dieną.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtos Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai.

Apie laureatus:

Snieguolė Bagočienė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, mokykloje kuruoja „FabLab“ dirbtuves, kuriose mokiniai mokosi kūrybiškumo ir verslumo. Mokytoja yra pagrindinė STEAM veiklų kuratorė mokykloje, kartu su kolegomis organizuoja integruotas pamokas, per kurias skatina mokinius turimas žinias pritaikyti realiame gyvenime.  Pati mokytoja ir jos mokiniai – aktyvūs įvairių IT projektų, konkursų dalyviai ir prizinių vietų laimėtojai. Mokykla prisijungusi prie Vilnius Tech „Ateities inžinerijos“ veiklos, mokytoja ir mokiniai ne kartą apdovanoti už iniciatyvą ir įdomius inžinerinius projektus. Dalyvaudami Lietuvos Junior Achievement programoje vaikai su mokytojos pagalba įkūrė jaunąsias bendroves, suprogramavo el. parduotuvę, šiemet jie dalyvauja nacionaliniame IT iššūkyje, „Inžineriniai sprendiniai Lietuvoje“.

Mokytoja Snieguolė kuria mokymo turinį, dėsto ir suaugusiesiems, moko dirbti su 3D programomis, inžinerijos, robotikos pagrindų. Nuotoliniu būdu veda STEAM užsiėmimus Lietuvos pedagogams ir mokinių klasėms. Domisi dirbtinio intelekto įtaka švietime. Mokytoja yra Vilniaus IT mokytojų metodinio būrelio narė, nenustojanti mokytis: 2021 m. studijavo mechatronines sistemas ir įgijo antrąjį magistro laipsnį Vilnius Tech universitete, stažavosi Norvegijoje, Vengrijoje, skaitė pranešimą tarptautiniame seminare Barselonos universitete.

Dalyvauja tarptautiniuose projektuose. 2019 m. mokytoja Snieguolė buvo paskelbta inovatyviausia matematikos ir IT mokytoja, dar po metų apdovanota kaip viena iš geriausių Vilniaus mokytojų.

Savanorystė – svarbi šios aktyvios mokytojos gyvenimo dalis. Mokytoja Snieguolė dalyvauja rengiamose akcijose, skirtose vienišiems Justiniškių senjorams ir senelių namams, aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus „Šilo“ mokykla, kurioje mokosi specialiųjų poreikių mokiniai. Jos paakinti vaikai prisideda prie paramos Ukrainai ir kitokios labdaros.

Rita Česonienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė. Mokytojos Ritos Česonienės mokiniai kasmet dalyvauja ekonomikos ir verslumo olimpiadose, Lietuvos Junior Achievement verslumo ir inovacijų stovyklose, TITAN verslumo čempionate. Mokytoja pati yra įvairių projektų aktyvi dalyvė. Mokykla užpernai buvo pakviesta tapti ekspertine mokykla ir įgyvendinti „AcceleratorX“ programą ekonomikos ir verslumo pamokose. Mokytojos Ritos iniciatyva mokykloje įkurtos jaunosios bendrovės.

Mokytoja Rita 2021 m. Investuotojų forume buvo išrinkta Metų ekonomikos ir verslumo mokytoja.

2023 m. mokytojai įteikta nominacija „Sparnai jaunimo verslumui“ už nuopelnus gimnazijos bendruomenei bei Širvintų miesto vardo garsinimą Lietuvoje.

Elena Čiobienė, Akmenės r. Ventos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, yra ir žinomos jaunimo organizacijos „Nestabdyk“ vadovė – jos suburtas jaunimas dalyvauja tarptautiniuose programos „Erasmus+“ ir kituose projektuose, savanoriauja. Gimnazijoje taip pat rengiami nemokami kino vakarai mokiniams, projektų lėšomis įsigytas teniso stalas, stalo žaidimai. Mokinius pilietiškai aktyviai veiklai įkvepia ir mokytojos Elenos pavyzdys – dvejus metus ji globojo tris vaikus, už tai apdovanota seniūnijos nominacija „Metų poelgis“.       

Mokytoja gimnazijoje kasmet organizuoja lietuvių kalbos olimpiadą, Kalbų dieną, Skaitovų konkursą, Skaitymo dieną, Raštingiausio mokinio konkursą ir kt. Yra parengusi integruotus, patyriminius projektus, tiriamųjų darbų, sukūrusi skaitmeninių užduočių „Qiuzizz“ platformoje, užduočių banką lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms, kai kurias galima rasti viešai mokytojų svetainėje „Lituanistų miestelis“.

Nerijus Vaišvilas, Palangos senosios gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas, vienas iš pirmųjų gimnazijoje pradėjo taikyti integracinį ugdymo metodą: rengia integruotų pamokų planus, veda integruotas geografijos ir prancūzų kalbos, geografijos ir matematikos, geografijos ir muzikos bei kitas pamokas. Mokytojas yra sukūręs savitas edukacines erdves klasėje, kur kaupiami žemėlapiai, nuotraukos iš kelionių, mokinių pažintinių kelionių aplankai.

N. Vaišvilas Palangos senojoje gimnazijoje yra sukūręs edukacinių kelionių į kalnus tradiciją: kasmet su mokinių bei kolegų grupe organizuoja netradicines pamokas – mokomąsias išvykas į Tatrų kalnus Slovakijoje ir Lenkijoje. Jis yra sukūręs savitą neformaliojo švietimo programą „Geografijos takas“. 

2022 metais mokytojo iniciatyva mokiniai išsamiai ištyrė Anaičių kapinių vietovę. Surinktos medžiagos pagrindu Palangos kurorto muziejus išleido knygą, supažindinančią visuomenę su unikaliomis Anaičių kapinėmis.  

Mokytojo ugdytiniai laimi nacionalinėse ir tarptautinėse geografijos ir geomokslų olimpiadose.

Mokytojas Nerijus Vaišvilas už pedagoginę veiklą ir mokinių pasiekimus pernai ir užpernai apdovanotas Ministrės Pirmininkės padėkos raštais, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministro, bei Palangos miesto savivaldybės mero padėkos raštais.

Rūta Veketorienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, kaip muzikos srities ekspertė dalyvavo atnaujinamų bendrojo ugdymo programų konsultacinėje grupėje, nuolat dalijasi dalykų integracijos patirtimi su kolegomis, kelerius metus koordinavo tarptautinius „Erasmus+“ programos projektus gimnazijoje. Savo inovatyvaus ugdymo, pasitelkiant STEAM, kompetencijas mokytoja Rūta tobulinosi kvalifikacijos kursuose Ispanijoje. Jos mokiniai, taip pat ir vadovaujamo Molėtų gimnazijos mišraus jaunimo choro „MG“ dalyviai – festivalių, konkursų, olimpiadų laimėtojai. Ji taip pat aktyvi gimnazijos renginių organizatorė, talkininkė, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos tarybos, Molėtų rajono metodinės tarybos, Lietuvos chorų sąjungos narė, rajono muzikos metodinio būrelio vadovė,  taip pat Lietuvos tautodailininkų draugijos, Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narė.    

Rasa Virginija Venterienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja ekspertė, Maisto technologijų ir prekybos skyriaus vedėja,  mėgsta organizuoti pamokas kitose erdvėse, pvz., Botanikos sode,  Nacionaliniame Kauno dramos teatre, Kauno senamiestyje.

Perteikdama žinias ir patirtį ji atsižvelgia į mokinio individualumą, pasitelkia pameistrystės formą, praktinių darbų vertinimą laboratorijoje, sudaro lankstų mokymosi grafiką jau dirbantiems mokiniams, integruoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Jos auklėtiniai – aktyvūs savanoriai: dalyvavo gerumo akcijoje vaikų globos namams ,,Vija‘‘, rūpinosi labdara ukrainiečiams, savanoriavo pabėgėlių registravimo punkte.

Mokytoja Rasa Virginija į mokymo procesą aktyviai įtraukia ir populiarias verslo įmones: jos organizuoja mokinių praktiką, pameistrystę, vertina mokinių įgytas kompetencijas, dalyvauja vertinimo konkursuose, skiria tikslines stipendijas bei prizus.

Jos mokiniai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokinių profesinio meistriškumo konkursuose. Rasa Virginija Venterienė pernai buvo pakviesta teisėjauti į Tarptautinį mokinių profesinio meistriškumo konkursą Italijoje. Ji taip pat bendradarbiauja įdomiuose projektuose, pvz., su mokiniais kūrė meduolinės tešlos pastatus – modernistinės Kauno architektūros pavyzdžius, kurie buvo filmuojami ir fotografuojami dokumentiniam filmui „Klostės“ (2020 m., rež. Aideen Barry, Lietuva, Airija).

Kartu su Metų mokytojais spalio 5-ąją bus apdovanoti ir dar dviejų premijų laureatai – spalio 2 dieną išrinktas M. Lukšienės premijos ir Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos laureatas. Šiemet Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija paskirta Ihoriui Koroliovui, Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto Filologijos instituto Baltistikos centro profesoriui. Kartu su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu I. Koroliovas dalyvavo steigiant Baltistikos centrą Kyjivo universitete, šiuo metu jam ir vadovauja. Jis taip pat yra bakalauro studijų programos „Lenkų kalba ir literatūra, anglų ir lietuvių kalbos“ kūrėjas. Kartu su kolegomis iš Lietuvių kalbos instituto ir Ukrainos I. Koroliovas parengė pirmą ir kol kas vienintelį Lietuvos ir Ukrainos leksikografijos istorijoje dvikalbį ukrainiečių ir lietuvių kalbų žodyną.