IT mokslo sektoriui stiprinti – 18 mln. eurų valstybės investicijų

IT mokslo sektoriui stiprinti – 18 mln. eurų valstybės investicijų

Sparčiai vystantis informacinėms technologijoms ir stebint augantį IT mokslininkų poreikį, valstybė reikšmingai investuoja į IT mokslo sektoriaus stiprinimą. Pagrindinis tikslas – į mokslinę veiklą naujausiose IT srityse įtraukti kuo daugiau mokslininkų ir studentų, vykdyti aukšto lygio IT studijas ir mokslinius tyrimus, orientuotus į visuomenės iššūkius.

Šiemet startuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos (LMT) inicijuota programa „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“, kurios įgyvendinimui iki 2028 m. skirta 18 mln. eurų valstybės investicijų.

„Tai pirma tokia programa Lietuvoje, kuria iš esmės stipriname IT mokslą – valstybės prioritetinę sritį. Mūsų IT sektorius sparčiai auga, tačiau tam, kad verslas šioje srityje galėtų kurti dar daugiau pridėtinės vertės, reikalingas išvystytas mokslas, žmogiškasis potencialas. Naujiems talentams ir kvalifikuotiems specialistams į IT mokslo sektorių pritraukti numatėme tikslingas investicijas. Tai padės tobulinti ir IT mokslinių tyrimų kokybę, siekti aukščiausio lygio IT krypties studijų ir mokslo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

LMT pirmininkas Gintaras Valinčius tikisi, kad programa turės pozityvų poveikį šalies ekonominei, socialinei ir kultūros plėtrai.

„Naujų mokslo žinių ir žinojimo kūrimas neabejotinai daro poveikį šalies pažangai ir mokslo raidai, kuria pridėtinę vertę visuomenės gerovei. Kurdami šią programą, tikslingai siekėme įgyvendinti valstybinius strateginius tikslus  ̶  sutelkti išteklius mokslo kryptyse, kurios užtikrintų žinių kaupimą, atsinaujinimą bei perdavimą, būtiną prioritetinių sveikatos, pramonės ir viešojo sektoriaus sričių plėtrai. Konsultuodamiesi su ekspertais, akademine bendruomene, socialiniais partneriais, parengėme programą, kuri, tikimės, duos realius rezultatus: didins tyrėjų informacinių ir kvantinių technologijų mokslo srityse, skaičių ir jų kompetencijas. Taip pat programos įgyvendinimas atvers naujas galimybes plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bei mokslinius mainus,“ – sako G. Valinčius.

Galimybė tyrėjams stažuotis užsienyje

Įgyvendinant programą siekiama kurti konkurencingą aplinką tyrėjams, padėti Lietuvai tapti matoma ir pripažinta tarptautinėje mokslo ir technologijų arenoje.

Tam numatytas valstybės finansavimas remti tyrėjus ir jų mokslinių tyrimų grupes: kuo daugiau informatikos, informatikos inžinerijos ir kitų mokslo krypčių tyrėjų įtraukti į taikomuosius mokslinius tyrimus, skatinti stojančiuosius rinktis informatikos mokslų studijas.

Siekiant pritraukti daugiau aukšto lygio užsienio mokslininkų, jie bus kviečiami įsidarbinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Taip pat planuojama plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos tyrėjus skatinti stažuotis užsienyje, o įgytas žinias pritaikyti grįžus į tėvynę.

Programos įgyvendinimą prižiūrės LMT suburta mokslo bendruomenės atstovų grupė. Projektų rezultatų ir poveikio vertinimui numatoma kviesti nepriklausomus užsienio ekspertus. Visuose programos etapuose visuomenė bus supažindinama su paraiškų vertinimo rezultatais, poveikiu šalies raidai ir mokslo pažangai.

Pirmuosius kvietimus teikti paraiškas LMT planuoja skelbti artimiausiu metu. Su programa plačiau susipažinti galima čia.