Įtraukusis ugdymas: pristatytas universalaus dizaino mokymuisi gairių leidinys

Įtraukusis ugdymas: pristatytas universalaus dizaino mokymuisi gairių leidinys

Tinkamos sąlygos mokytis visiems vaikams, įskaitant ir turinčius negalią – toks yra vienas svarbiausių švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) tikslų. Šie dideli tikslai, kruopščiai suguldyti programos puslapiuose, po truputį įgauna realią formą – balandžio 13 d. TŪM įtraukiojo ugdymo srities renginyje, vykusiame Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, buvo pristatytas universalaus dizaino mokymuisi (UDM) gairių leidinys.

Šis TŪM programos leidinys, parašytas negaliai ir lyčiai jautria kalba, yra skirtas bendrojo ugdymo mokykloms stiprinti įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir sudarant sąlygas visų mokinių sėkmingam mokymuisi. Leidinyje apžvelgiama, kaip formuoti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir vadovų UDM prieigos taikymo švietime kompetencijas.

„Su šiomis gairėmis mes atsisakome vidutinio mokinio sąvokos. Mes pripažįstame, kad visi esame įvairūs, mūsų poreikiai yra individualūs, tad priėjimas prie mokinio taip pat gali ir turi būti individualus. UDM gairės siūlo lanksčius mokymosi metodus, o šalia to atsiranda ir strateginis planavimas – tai yra labai svarbus momentas. Na, o svarbiausia – kad šios gairės „gyventų“ mokyklose, visuomet būtų mokytojams po ranka kaip įrankis, stengiantis, kad kiekvienas mokinys pasiektų sėkmę“, – atidarydama UDM gairių leidinio pristatymo renginį sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

UDM principais pripažįstama natūrali mokinių įvairovė, kuri yra nuspėjama: skirtingus poreikius galima įsivertinti, suprasti ir tam pasiruošti. Mokymosi barjerai yra ne mokinyje, o ugdymo aplinkoje, kuri suprantama kaip proceso, priemonių ir mokymosi aplinkos visuma. Ugdymo procese strategiškai ieškoma būdų ir priemonių, kaip mokinius įtraukti, sudominti, padėti įsiminti informaciją ir ją sėkmingai naudoti.

„TŪM komanda, dirbdama su savivaldybių švietimo skyrių ir mokyklų atstovais, matėme, kad vis daugiau jų įsitraukia į UDM prieigos taikymą – dalyvauja tarptautiniuose projektuose, tobulina savo kvalifikaciją. Visgi supratimas, kas yra tas universalus dizainas mokymuisi, dažnai skyrėsi. Šis leidinys – viena iš priemonių, siekiant sukurti vientisą vertybinį, žinių ir priemonių pagrindą sisteminiam UDM vystymui visais lygmenimis: nacionaliniu mastu, savivaldybėse ir mokyklose, taip siekti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo Lietuvoje“, – pasakoja TŪM įtraukiojo ugdymo srities ekspertė Karolina Zakarauskaitė.

Kadangi UDM prieigos taikymas praktikoje reikalauja atitinkamų vadybinių ir didaktinių sprendimų, ilgame bei dinamiškame gairių kūrimo procese dalyvavo skirtingų sričių ekspertų grupė: mokytojai, dirbantys bendrojo ugdymo ir specialiosiose mokyklose, mokyklų ir švietimo centrų vadovai, Nacionalinės švietimo agentūros ir ŠMSM specialistai, edukologijos ir švietimo lyderystės bei universalaus dizaino ir architektūros mokslininkai, įtraukties ekspertai, negalios nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Verta pastebėti, kad UDM metodų taikymas yra labai naudingas pereinant iš specialiojo ugdymo į įtraukiojo ugdymo principais grįstą švietimo sistemą – tai ypač aktualu Lietuvoje po švietimo įstatymo pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos.

„Tikimės, kad sau aktualią medžiagą gairėse atras skirtingų švietimo sistemos lygmenų dalyviai ir ją sėkmingai pritaikys savo darbuose“, – UDM gairių leidinio pristatymo renginyje, kuriame buvo galima išgirsti daugybę ekspertų pranešimų apie įtraukųjį ugdymą, universalų dizainą bei sudalyvauti įdomiose diskusijose, sakė K. Zakarauskaitė.

Renginio įrašą galite rasti čia. Taip pat kviečiame susipažinti su UDM gairių leidiniu.

Švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Šia programa siekiame, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Programą sudaro keturios sritys, kurios aktyviai sąveikauja viso projekto eigoje: įtrauktis, lyderystė, STEAM ir kultūrinis ugdymas.

ESFA informacija